Osamosvojitvena vojna na Koroškem leta 1991

V pritličju dvorca Bukovje v Dravogradu je bila ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije odprta stalna muzejska razstava Vojna na Koroškem leta 1991. Vsebinsko je na razstavi predstavljen proces postopnega nastajanja slovenske državnosti v 20. stoletju, od vključitve velikega dela slovenskega nacionalnega ozemlja decembra 1918 v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, druge svetovne vojne, do ustanovitve Ljudske republike Slovenije leta 1945 znotraj nekdanje Jugoslavije, ki ji je bila priključena tudi primorska krajina. Na razstavi so predstavljeni politični, ideološki in gospodarski temelji, ki so povezovali narode in narodnosti Jugoslavije po drugi svetovni vojni pa tudi vzroki, ki so pripeljali do odcepitvenih idej in razpada nekdanje skupne države. Poudarjen je nastanek in razvoj Teritorialne obrambe Slovenije, ki je pomenila ob ustanovitvi leta 1968 izpolnitev želja po vrnitvi vsaj delno samostojne republiške vojske. Leta 1991 je bila TO dovolj usposobljena, da je predstavljala temelj slovenskih oboroženih sil v boju za osamosvojitev Slovenije.

Del razstave je posvečen dogodkom na območju Koroške v letih 1990/91. Maja 1990 je TO Koroške uspela JLA preprečiti zaplembo dela svojega orožja, ki ga je v naslednjih mesecih hranila na skrivnih lokacijah in se istočasno strukturno in borbeno pripravljala na osamosvojitev Slovenije. Spopadi so potekali na mednarodnem mejnem prehodu Holmec in pod Dravogradom, kjer je bila zaustavljena kolona oklepnih vozil JLA. V desetdnevni vojni so enote TO in milice, v sodelovanju s civilnimi strukturami in podporo prebivalstva uspele v oboroženem spopadu prisiliti enote JLA, ki so se nahajale na Koroškem, k predaji.

Galerija

razstavni prostor
razstavni prostor

Informacije

LOKACIJADvorec Bukovje, Bukovje 13, Dravograd
ODPRTO

torek–petek: 8.00–15.00

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 522 (tajništvo)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI 4,00 € 5,00 €
MLADINA 2,00 € 2,50 €
INVALIDI IN UPOKOJENCI 3,00 € 3,50 €