Drava-življenje reke

Razstavo fotografskega mojstra Toma Jeseničnika smo predstavili v okviru Mednarodne konference o reki Dravi, ki je potekala med 30. septembrom in 1. oktobrom 2010 v dvorcu Bukovje v Dravogradu. Glavni protagonist razstave je reka, obravnavana v različnih kontekstih: skozi krajino, skozi življenje v tej krajini, skozi okolsko problematiko, skozi mejna vprašanja…Jeseničnik se je odločil  za oboje ter v svoj objektiv mojstrsko ujel tako vizualne kontrapunkte kot tudi sledil zgodbam, ki jih piše življenje ob toku v petih državah: Italiji, Avstriji, Sloveniji, Hrvaški in na Madžarskem.
Fotografije niso predstavljene niti kot kronološki zapisi niti v geografskem redosledu. Edina prepoznavna podstat zgodbe je Drava. Tomo Jeseničnik je sledil reki od njenega izvira do izliva. Na nek način je opozoril na njeno naravno vlogo kreatorke življenja tj. flore in favne ob svojem toku, dalje restituiral njen pomen za gospodarstvo, obenem pa izkazal njeno pomembnost tudi kot vir navdiha in v določenem segmentu soustvarjalko umetnosti z vidika vizualne privlačnosti njenega naravnega organizma.

O avtorju fotografij

Tomo Jeseničnik se je rodil leta 1964 v Črni na Koroškem. Tomo Jeseničnik je kreativni ustvarjalec, kar dokazuje tudi razpršeno polje ustvarjalnosti, ki obsega tako komercialno fotografijo, reportažo, kreativno studijsko fotografijo ter umetniško fotografijo. Njegove fotografije so bile  doslej objavljene v več kot 120 tujih ter domačih revijah in časopisih. Sodeluje z več oglaševalskimi agencijami, založbami, časopisnimi hišami in oblikovalskimi studiji. Je avtor in soavtor številnih fotomonografij, knjig in turističnih publikacij v Sloveniji in v tujini. Danes živi in ustvarja v Slovenj Gradcu.

Galerija

galitzenklamm pri lienzu
čolni

Informacije

LOKACIJADvorec Bukovje, Dravograd, oktober 2010 - marec 2012