Zahvale

Zahvala Marijanu Strmčniku
Zahvaljujemo se Marijanu Strmčniku, doma v Rogaški Slatini,  ki nam je 11.  aprila 2024 podaril dva originalna rokopisna lista Franca Ksaverja Meška in izvod revije Naš rod, letnik XII, leto 1940/41, štev. 2 (članek o Mešku).

Zahvala Darku Zavrlu, Francetu Šumahu in Roku Zavrlu
Ob hudih urah, ki smo jim bili priča v začetku avgusta 2023, je odtekla narasla voda prej majhnega potočka v Starem trgu razkrila staro vodovodno napeljavo iz keramičnih cevi. Nanje je na običajni sprehajalni poti naletel dedek z vnukoma. Dokumentirali so lokacijo, razkrite cevi skrbno pobrali, jih očistili ter prinesli v muzej. Zahvaljujemo se jim za izražen korekten odnos do predmetov. S pridobljenimi keramičnimi vodovodnimi cevmi smo obogatili vedenja in zbirke muzeja.

Zahvala Marjanu Račniku
Zahvaljujemo se Marjanu Račniku, avtorju knjige Znano in neznano o Remšniku (2003, samozaložba) za podarjeni izvod knjige za muzejsko knjižnico.

Zahvala koroškemu umetniku Leandru Fužirju
Koroški umetnik Leander Fužir je na 19. tradicionalnem srečanju pri Prežihovi bajti, ki je bilo letos v znamenju 60 – letnice Prežihove bralne značke, muzeju podaril svoje umetniško delo z naslovom, Prežihova bajta. Posebno mesto v njegovem ustvarjanju ima Prežihov svet, iz katerega izhaja tudi sam. Z darom se je poklonil Prežihovemu Vorancu in vsakoletnim srečevanj pri Prežihovi bajti. Umetniku se zahvaljujemo za poklon, ki bo obogatil njegov ciklus motivov literarnih junakov iz Prežihovih del, ki ga hranimo v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Ravne na Koroškem.

Zahvala Eriki Plešivčnik in Jožici Pšeničnik
V okviru projekta Koroška košta smo v ponedeljek,  26. 4. 2021, p. d. pri Buču v Libeličah izvedli fotografiranje priprave tradicionalnih koroških jedi: sir s čebulno solato, kruhov hren s kuhano govedino, pokərli, močko, prtene klobase z mrzvo rəpico. Eriki Plešivčnik in Jožici Pšeničnik se iskreno zahvaljujemo, da sta delili znanje o pripravi tradicionalnih jedi. Za odlične fotografije je poskrbel fotografski mojster Tomo Jeseničnik.

Zahvala Marjeti Ročnik
V okviru projekta Koroška košta smo v ponedeljek, 12. 4. 2021, pri Marjeti Ročnik, p.d. pri Jamniku na Belšaku izvedli fotografiranje celotnega postopka peke rženega kruha pripravljenega z domačim kvasom na tradicionalni način z ročnim mesenjem testa v koduji, blagoslovom testa, oblikovanjem hlebov na ajdovo zrno, pripravo krušne peči in peko v njej. Zapisali smo celotni postopek in tudi vse domače izraze. Marjeti Ročnik se za njeno pripravljenost, da podeli svoje znanje in vedenje o postopkih priprave rženega kruha za muzejsko dokumentacijo, iskreno zahvaljujemo. Fotografski del je opravil mojster fotografije Tomo Jeseničnik.

Zahvala Jani Ješovnik
Zahvaljujemo se Jani Ješovnik za podarjeno sliko, ki jo je njenemu očetu Jožefu Ješovniku (1926-2020) podaril župnik Jakob Soklič.

Zahvala dr. Ani Tretjak in dr. Žigi Tretjaku
Ob obisku muzeja 30. 8. 2019 in ogledu stalne razstave Brv med prijatelji ter občasne razstave Afrika treh muzejev sta dr. Ana Tretjak in dr. Žiga Tretjak podarila masko rezbarjeno iz stegnenice nilskega konja, Benin (1967). Za darilo, s katerim sta dopolnila Tretjakovo afriško zbirko, se iskreno zahvaljujemo.

Zahvala dr. Ani in dr. Žigi Tretjaku
Zahvaljujemo se dr. Ani Tretjak in dr. Žigi Tretjaku za podarjeno večjo dekorirano glineno posodo iz Benina, s katero bomo dopolnili Tretjakovo afriško zbirko.

Zahvala družini Uršnik
Družini Uršnik iz Bukovske vasi 37, se zahvaljujemo za podarjeni fotografiji o gradnji železniške proge Velenje – Dravograd med letoma 1897 in 1899.

Zahvala Marjanu Rejcu
Zahvaljujemo se g. Marjanu Rejcu za slamoreznico, ki jo je podaril muzeju in s tem prispeval k ohranjanju etnološke dediščine našega območja.

Zahvala Andreji Dobernik
Zahvaljujemo se Andreji Dobernik za stol, ki ga je podarila Rojstni hiši Huga Wolfa.

Zahvala prof. dr. Alenki Šelih
Prof. dr. Alenka Šelih je Koroškemu pokrajinskemu muzeju leta 2014 in 2015 podarila dragoceno fotografsko in dokumentarno gradivo rodbine Pahernik. Gradivo vodimo pod oznako »Pahernikova zbirka«. Uporabili smo ga za postavitev stalne razstave Spominska soba rodbine Pahernik v Muzeju Radlje in za dopolnitev zbirke. Iskreno se zahvaljujemo za podarjeno!

Zahvala Marjanu in Editi Klobučar
Ob arheoloških raziskavah ob gradnji je bil januarja 2015 na lokaciji Prevalje/ Meža odkrit odlomek rimskega marmornega kamna, ki je nekoč predstavljal del grobne kapelice. Domnevno ga je nizvodno od grobišča v Zagradu prikotalila reka Meža.
Začasno so ga shranili pri družini Klobučar. Zahvaljujemo se jim za korektno sodelovanje pri prestavitvi spomenika v lapidarij ter za posredovano fotodokumentacijo.

Zahvala Pahernikovi ustanovi
Zahvaljujemo se Pahernikovi ustanovi in njenemu predsedniku g. Maksu Sušku za donacijo za postavitev stalne razstave Spominska soba rodbine Pahernik v muzejskem razstavišču dvorca Radlje. Prav tako se zahvaljujemo g. Maksu Sušku za izjemno dragoceno fotografsko in dokumentarno gradivo rodbine Pahernik, ki ga je podaril Muzeju Radlje za namene postavitve Spominske sobe rodbine Pahernik. Gradivo vodimo pod oznako »Pahernikova zbirka«. Najlepša hvala za donacijo in podarjeno gradivo!

Zahvala Greti Jukič in gledališki skupini Prevalje-Mežica
Greti Jukič in Gledališki skupini Prevalje-Mežica lepa hvala za v juniju 2014 podarjene fotografije, besedila in drugo gradivo iz sedemdeset letne zgodovine delovanja gledališke skupine.

Zahvala Tatjani Šumnik
Tatjana Šumnik je Koroškemu pokrajinskemu muzeju spomladi 2014 podarila dragocene in izjemne predmete iz zapuščine očeta Milana Cilenška, ki je živel v Mariboru in prihajal na Koroško, sprva kot član glasbenega ansambla, ki je igral v kavarni Doma železarjev na Čečovju, pozneje kot planinski in turistični vodnik. Za podarjeno iskrena hvala!

Zahvala za podarjene dokumente
Viktoriji Srebotnik, Leše 96, lepa hvala za novembra 2013 podarjene dokumente iz zgodovine leškega premogovnika za namen dopolnitev stalne razstave Premogovnik Leše 1818-1935, postavljene v stavbi pozivalnice na Lešah.
Zahvala tudi Mojci Zorman za podarjeno delovno knjižico rudarja, njenega očeta Karla Mastek.

Zahvala Jožetu Brunčku
Jožetu Brunčku se zahvaljujemo za izvedbo predavanja Noša in orožje iz železne dobe, ki ga je imel ob odprtju vitrine meseca Železnodobni bojevnik z Legna 11. septembra 2014 v prostorih muzeja na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Predstavil nam je svojo bogato zbirko replik iz železne dobe.

Živa veriga
Prisrčna hvala profesorjem in dijakom gimnazije Slovenj Gradec ter ravnatelju mag. Stanetu Berzelaku in knjižničarkam knjižnice Franca Ksaverja Meška Slovenj Gradec za sklenitev žive verige in pomoč pri prenosu knjig knjižnice Sokličevega muzeja iz stavbe župnišča Slovenj Gradec v prostore Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Slovenj Gradec, Glavni trg 24, 14. 6. 2013.

Zahvala Petri Kos
Iskreno se zahvaljujemo novinarki Radia Slovenija Petri Kos, ki je bila osrednja govornica na 9. tradicionalnem srečanju, dne 10.8.2011, na Prežihovi bajti. S profesionalno predstavitvijo referata »O aktualni sporočilnosti Prežihove Požganice« je prispevala k nadaljnji popularizaciji omenjenega romana.

Zapiski
Zahvaljujemo se dr. Francu Pečniku, Robindvor 27, Dravograd, za oddane lastne zapiske o Volčjih jamah, o glažutarstvu in splavarstvu (november 2011).

Obnova Forma vive
Zahvaljujemo se članom podmladka SDM Ravne na Koroškem za njihovo aktivno sodelovanje pri zaščiti objektov Forma vive. V mesecu septembru 2011 so opravili prostovoljno delovno akcijo in obnovili zaščitini premaz na skulpturi  pred Osnovno šolo Koroških jeklarjev na Javorniku (izdelani na simpoziju Forma vive Ravne na Koroškem 1981, avtorice Irmtraud Olge Ohme). Z delovno akcijo so se mladi aktivno vključili v obnovo skulptur forma vive, to je tiste ambientalne kulturne dediščine, ki predstavlja značilno identiteto mesta Raven.

Zapuščina družine Žolnir
Zahvaljujemo se gospe Jožici Ruparel (Žolnir), ki nam je v začetku meseca septembra 2008 podarila obseženo zapuščino dveh starih slovenjgraških meščanskih družin, družine Žolnir in družine Grmovšek. S tem volilom dopolnjujemo zbirke muzeja, novo pridobljene predmete bomo vodili pod oznako »Zapuščina družine Žolnir«, arhivsko gradivo pa pod oznako »Fond arhivskega gradiva družine Žolnir«.

Odlitek kipa centuriona
Zahvaljujemo se družbi FAGOT d.o.o. in gospodu Gorazdu Faletu, ki je doniral izdelavo odlitka rimskega kipa centuriona iz Zagrada. Odlitek do nadaljnega stoji v galeriji Družbenega dona na Prevaljah.

Virtualni sprehod po razstavi Svet živih – svet mrtvih
Zahvaljujemo se podjetju TrueCAD d.o.o. in njegovemu direktorju Cirilu Mlinarju za izdelan virtualni sprehod skozi občasno razstavo Svet živih – svet mrtvih. S to donacijo muzej javnosti sodobno predstavlja razstavo.

Arhiv Huga Wolfa
Zahvaljujemo se upokojeni operni pevki Mariji Bitenc Samec iz Celja, ki nam je ob otvoritvi muzeja Huga Wolfa v Slovenj Gradcu maja 2011, podarila gradivo, ki se navezuje na njena izvajanja Wolfovih samospevov.

Obnova Forma vive pred OŠ Franjo Golob Prevalje
Zahvaljujemo se članom Kulturnega društva Karinta za njihovo sodelovanje pri zaščiti objekta Forma vive pred OŠ Franja Goloba Prevalje. Člani društva so v začetku oktobra 2012 skulpturo očistili in obnovili njen zaščitni premaz. Forma viva Jima Buckleya iz leta 1984 je del zbirke Forma viva Koroškega pokrajinskega muzeja, ki predstavljajo 31 ambientalno postavljenih objektov na področju celotne Mežiške doline.