Vizitka

Koroški pokrajinski muzej

Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec

Uprava
Tel.: +386 2 62 12 522
E-naslov: info.sg@kpm.si

Direktor
mag. Tadej Pungartnik, univ. dipl. etn. in kult. antr.
Tel.:
+386 2 62 12 521

Davčna št.:  36339954
Račun odprt pri: Ministrstvo za finance, Uprava za javna plačila Republike Slovenije
IBAN: SI 56 01312-6000000305
SWIFT: BSLJSI2X Banka Slovenije

Kje se nahajamo?