Koroški pokrajinski muzej praznuje 70 let

Koroški pokrajinski muzej praznuje 70-letnico delovanja. Je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih koroških občin.

Čevljarska delavnica Levovnik

Čevljarska delavnica na Šolski ulici 3, kjer so bili Levovniki čevljarji od leta 1925 je imela v Slovenj Gradcu dolgoletno tradicijo. V pritličnih prostorih stavbe smo na ogled postavili delavnico, ki s svojo vsebino predstavlja bogato obrtniško dediščino mesta.

Koroški plebiscit

V prostorih župnišča v Libeličah je na ogled stalna muzejska zbirka, ki je bila odprta leta 1997 v počastitev petinsedemdesetletnice priključitve Libelič k matičnemu narodu.

Sijaj jekla – 400 let jeklarstva v Mežiški dolini. Napredek, krožno gospodarstvo, posluh za okolje

Stalna razstava predstavlja oris štiristoletne tradicije jeklarstva v Mežiški dolini, predstavlja metalurške procese in naprave za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov, aktualne dosežke Skupine SIJ, njeno skrb za zaposlene ter sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Gozdarstvo v sozvočju z naravo

Stalna dvojezična razstava v Muzeju Radlje ob Dravi na poljuden način predstavi značilnosti sonaravnega gozdarstva, njegove začetke ter razvoj po svetu in pri nas.

Koroški pokrajinski muzej

O nas

Koroški pokrajinski muzej je junija leta 2002 z odlokom ustanovilo dvanajst občin koroške regije. V nov muzej sta se združila dotedanji Koroški muzej Ravne in Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec. S svojim poslanstvom opravlja muzej javno službo varovanja premične kulturne dediščine. Posredovanje dediščine skozi razstavno dejavnost pa je rezultat raziskovalnega dela zbiranja gradiva, dokumentarnega dela ter konserviranja in restavriranja gradiva, ki ga opravljajo kustosi muzeja in delavci v restavratorskih delavnicah. Leta 1951 je bil v Slovenj Gradcu po dveh letih priprav ustanovljen Okrajni muzej NOB, ki je v petdesetih letih delovanja prerasel vsebine Muzeja ljudske revolucije vezane zgolj na obdobje 2. svetovne vojne. Leta 1981 je muzej s širitvijo delovanja dobil pokrajinski status. Idejo o preoblikovanju muzeja iz posebnega v splošni muzej je narekovala potreba po širitvi muzeja iz ozko specializiranega muzeja v muzej z razvejano splošno dejavnostjo, v katerega se je muzej preoblikoval deset let kasneje, leta 1991. Muzej je v naslednjem desetletju razvijal nova področja delovanja z ustanovitvijo arheološkega oddelka leta 1992 in etnološki oddelka leta 1997, bolj jasno se je izoblikovala pedagoška dejavnost, leta 1995 je začela delovati konservatorsko-restavratorska delavnica, hkrati pa je muzej pridobil depojske prostore.

Preberi več >

Novice

15.4.2021

Povabilo k sodelovanju: Naša Drava – zbiranje spominov

Projekt Naša Drava je projekt desetih Lokalnih akcijskih skupin z območja reke Drave. Na našem območju projekt izvaja LAS Mislinjske…

12.2.2021

Klepet o košti

S Klepetom o košti začenjamo projekt Koroške košte. Kustosi etnologi bodo vsako delovno sredo med 10. in 12. uro v…

Koledar

junij

julij 2021

avgust
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for 1st julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 2nd julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 3rd julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 4th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 5th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 6th julij
Events for 7th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 8th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 9th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 10th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 11th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 12th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 13th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 14th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 15th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 16th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 17th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 18th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 19th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 20th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 21st julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 22nd julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 23rd julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 24th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 25th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 26th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 27th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 28th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 29th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 30th julij
Ni napovedanih dogodkov.
Events for 31st julij
Ni napovedanih dogodkov.

Izbrani predmeti

Krožna žaga za hladno rezanje kovine

Krožna žaga za hladno rezanje kovine

Izdelek Železarne Ravne, 20. stoletje.

Nož

Nož

Izdelek Železarne Ravne, 20. stoletje.

Nož

Nož

Izdelek Železarne Ravne, 20. stoletje.

Vzmet

Vzmet

Izdelek Železarne Ravne, 20. stoletje.

Želite prejemati obvestila ali rezervirati termin?