Arheološke raziskave

 • Dovže – Pušnik, od  9. 11. do 10. 11. 2017 (koda 17-0469)
 • Dobja vas – Angis, od 19. 10. do 20. 10. 2017 (koda 13-0329)
 • Elektro Celje – Prevalje, od 5. 7. do 21. 9. 2017 (koda 17-0255)
 • Mežica  –  bivalne enote, od  4. 7. do 13. 7. 2017 (koda 17-0116)
 • Dobja vas – čistilna naprava, od 21. 6. do 30. 6. 2017 (koda 17-0367)
 • Drava vodovod, (koda 13-0025): Dravograd center, od 8. 9. do 17. 9. 2016; Remšnik, od 17. 11. 2016 do 11. 7. 2017; Vuzenica, od 14. 9. 2016 – še trajajo;  Radlje ob Dravi, od 22. 4. 2016 – še trajajo; Bukovska vas/Šentjanž, od 23. 3. 2018 – še trajajo
 • Slovenj Gradec – Meškova 24, od 24. 10. do 28. 10. 2016 (koda 16-0047)
 • Libeliče – cerkev sv. Martina, od 4. 4. do 15. 4. 2016
 • Pameče 2015 – ETP, od 17. 9. do 18. 9. 2015
 • Grad Ravne – 2015, od 15. 4. do 23. 4. 2015 in 9. 9. 2015 do 10. 9. 2015
 • Prevalje – Dobja vas Log 2014/15, od 6.5.2014 do 2.6.2015
 • Dobja vas – Lazarević 2015, od 18.3. do 1. 4. 2015
 • Ravne – dvorec Grinfels 2014, od 14. 11. do 21. 11. 2014
 • Dobja vas-Zagrad – 2014 Meža, od 6. 5. do 31. 12. 2014
 • Prevalje-TRO 2014 Meža, od 25. 3. do 12. 8. 2014
 • Stari trg – Suhadolnica 2014, od 25. 3. do 4. 6. 2014
 • Slovenj Gradec – Vorančev trg 2013, 7.3. do 29.3.2013
 • Stari trg pri Slovenj Gradcu – pešpot 2012, 25.10. do 4.12.2012
 • Ribnica na Pohorju – cerkev. sv. Lenarta 2012, od 20. 8. do 27.8.2012
 • Pameče 2011, od 4.10. do 12.10.2011, ETP
 • Janževski vrh – cerkev sv. Janeza Krstnika 2011, od 1.8. do 9.8.2011
 • Stari trg 2011, od 23.6. do 29.6.2011 in od 8.7. do 22.7.2011
 • Šentilj – cerkev sv. Ilja 2010, od  15.6. do 23.7.2010 – ŠENTILJ POD TURJAKOM
 • Slovenj Gradec – Trg svobode 2010, od 25.5. do 7.7.2010 – Trg svobode
 • Ravne na Koroškem – Javornik 2010, od 20.9. do 30.9.2010 – Javornik
 • Slovenj Gradec – Stari trg 2010, od 21.10 do 19.11.2010 in od 3.5. do 18.5.2011 – Stari trg
 • Slovenj Gradec – Glasbena šola 2010, od 10.5. do 23.7.2010 – Glasbena šola
 • Slovenj Gradec – Glasbena šola 2009, od 10.8. do 19.8.2009
 • Legen, od 3. 11. do 21. 11. 2008
 • Dravograd – Bukovje, od 11. 8. do 30. 8. 2008
 • Prevalje – Brančurnikov dol 2, od 23. 6. do 4. 7. 2008
 • Zahodna obvoznica Maribora, Radvanje od 17. 9. do 16. 11. 2007
 • Slivnica – Draženci, odsek Orehova vas, od 24. 10. do 29. 11. 2006 in od 28. 3. do 6. 7. 2007
 • Stari trg – bencinski servis Korobenz, od 27. 11. do 13. 12. 2006 in od 10. 5. do 9. 6. 2007
 • Legen – Čevnik, od 20. 8. do 24. 8. 2007
 • Pobrežje 2B/ 2006 (odsek AC Maribor-Pesnica, priključek Ptujska, priključek Zrkovska), od 9. 9. do 21. 11. 2005 in od 3. 4. do 7. 7. 2006
 • Prevalje – Brančurnikov dol, od 16. 5. do 23. 5. 2006
 • Prevalje – Zagrad, od 7. 8. do 25. 8. 2006
 • Stari trg – grobišče, od 1. do 23. 12. 2004 in od 5. 4. do 3. 6. 2005
 • Ribnica na Pohorju – ž. c . sv. Jerneja, od 1. do 16. 6. 2004