Sokličeva zbirka “Tu mam pa ilirskega poglavarja”; Arheologija in numizmatika/The Soklič collection “Here’s the Illyrian chief”; Archaeology and numismatics/katalog stalne razstave

Koroški pokrajinski muzej, Slovenj Gradec 2015

Saša Djura Jelenko, Dragan Božič, Andrej Šemrov, Brigita Rajšter

Strani: 144

Cena: 21 €

Naročilo: info.sg@kpm.si