Dokumentacija

Knjiga Šajke in splavi na Dravi

Knjiga Šajke in splavi na Dravi

Arhivsko gradivo, napisal inž. Franjo Pahernik, 1962, Pahernikova zbirka.

Izjava

Izjava

Arhivsko gradivo, izjava Gozdnega gospodarstva Maribor, poslana inž. Franju Paherniku leta 1951, Pahernikova zbirka.

Odločba

Odločba

Arhivsko gradivo, odločba o zaplembi premoženja s strani nemškega okupatorja, izdana leta 1941, Pahernikova zbirka.

Dopis

Dopis

Arhivsko gradivo, dopis Železarne Muta, poslan inž. Franju Paherniku leta 1934, Pahernikova zbirka.

Dopis

Dopis

Arhivsko gradivo, dopis bana Dravske banovine, poslan inž. Franju Paherniku leta 1934 Pahernikova zbirka.

Prošnja in seznam

Prošnja in seznam

Arhivsko gradivo, prošnja delavcev tovarne v Ravnah na Koroškem, poslana inž. Franju Paherniku leta 1934, Pahernikova zbirka.

Dopis

Dopis

Arhivsko gradivo, dopis bana Dravske banovine, poslan inž. Franju Paherniku leta 1934, Pahernikova zbirka.

Vabilo

Vabilo

Arhivsko gradivo, vabilo k zaprisegi za pooblaščenega inženirja gozdarske stroke, poslano inž. Franju Paherniku leta 1933, Pahernikova zbirka.

Potrdilo

Potrdilo

Arhivsko gradivo, potrdilo o opravljenem pripravništvu leta 1906, izdano inž. Franju Paherniku leta 1933, Pahernikova zbirka.

Taksacija v Pahernikovih gozdovih

Taksacija v Pahernikovih gozdovih

Arhivsko gradivo, fotografija, taksacija – ugotavljanje količine lesa in prirastka po drevesnih vrstah, inž. Franjo Pahernik in inž. Franjo Sgerm, v Hudem Kotu leta 1935, Pahernikova zbirka.

Delegacija

Delegacija

Arhivsko gradivo, fotografija, delegacija iz Mežiške doline z inž. Franjem Pahernikom, ki se je poklonila umrlemu jugoslovanskemu kralju Aleksandru I., v Beogradu 15. oktobra 1934, Pahernikova zbirka.

Poslanci v Narodni skupščini

Poslanci v Narodni skupščini

Arhivsko gradivo, fotografija, poslanci iz Dravske banovine v Narodni skupščini v Beogradu v letih 1931-1935, med njimi inž. Franjo Pahernik, Pahernikova zbirka.