Zbirke arhivskega gradiva

 • Zbirka gradiva iz časa prve Jugoslavije
 • Zbirka gradiva NOB
 • Zbirka gradiva nemškega okupatorja
 • Zbirka Bogdana Žolnirja
 • Zbirka dr. Ljube Prenner
 • Zbirka Maksa Kunca
 • Zbirka gradiva novejše zgodovine (po letu 1945)
 • Zbirka dr. Alojza Bratkoviča
 • Zbirka nekdanje občine Razbor
 • Gradivo s terena
 • Etnološko gradivo
 • Dokumentacija
 • Zbirka Huga Wolfa
 • Zbirka dr. Hansa Winklerja
 • Zbirka Koroškega plebiscita
 • Fotoarhiv Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • Zbirka Ferdinanda Leitingerja
 • Zbirka Franca Ksaverja Meška
 • Zbirka Ilegalni prehodi meje z Avstrijo
 • Orlovski odsek Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • Zbirka Kovaškega in gasilskega muzeja Muta
 • Zbirka razglednic Koroške
 • Zbirka Jakoba Sokliča
 • Zbirka Koroška 1918/1920
 • Zbirka Mislinjske železarne
 • Zbirka bralne značke
 • Zbirka forma vive
 • Zbirka katastra kmetij
 • Pahernikova zbirka