Učne ure

Naslov učne ure: Sprehod ob mestnem obzidju

Kraj izvedbe: mesto jedro Slovenj Gradca, ob ostankih srednjeveškega mestnega obzidja
Ciljna publika: predšolski otroci, šolska mladina, odrasli
Čas trajanja: 90 minut
Termini: po dogovoru
Kratka predstavitev in cilji: Sprehod je namenjen spoznavanju mestne zgodovine. Udeleženci se sprehodijo ob ostanih srednjeveškega mestnega obzidja. Sprehajalci izvedo, kje je bila prvotna naselbina, kdo je ustanovil novo, kdaj je Slovenj Gradec postal mesto, kako so živeli meščani in s čim so se ukvarjali.

Naslov učne ure: Ko jeklo spregovori

Kraj izvedbe: Štauharija – stara železarna, Koroška c. 12, Ravne na Koroškem, ob razstavi Mati fabrika – Železarna Ravne
Ciljna publika: predšolski otroci, OŠ/1. – 1. triletje
Čas trajanja: 60 minut
Termini: po dogovoru
Kratka predstavitev in cilji:
Interaktivna igra z magnetki je del razstave Mati fabrika – Železarna Ravne. Učenci ob obisku prejmejo magnetke z različnimi simboli in nato med razstavnimi eksponati iščejo elemente, ki se nanašajo na njihovo subjektivno predstavo simbola.

Naslov učne ure: Radovedni Popek reši muzejsko uganko

Kraj izvedbe: Sokličeva zbirka, Glavni trg 24, Slovenj Gradec
Ciljna publika: OŠ/1. – 2. triletje
Čas trajanja: 60 minut
Termini: po dogovoru
Kratka predstavitev in cilji: 
Na zabavnem potepanju po Sokličevi zbirki otroci od četrtega leta dalje spoznavajo muzejske predmete, ki se nanašajo na srednjeveško zgodovino mesta Slovenj Gradec, ter poiščejo skriti zaklad.

Naslov učne ure: Spoznavanje zgodovine na terenu – Koroška in Korošci v 20. stoletju

Kraj izvedbe: Stalna muzejska zbirka Zgodovina Šentjanža in narodnoobrambnega tabora v Šentjanžu, 7. aprila 1918; Libeliče: Prehrambena kultura prebivalcev Libelič in okolice, Koroški plebiscit in Kmečka zbirka; Dravograd: Gestapovski zapori in Ribški muzej
Ciljna publika: OŠ/2., 3. triletje, SŠ
Čas trajanja: 180 minut, prevozi med posameznimi lokacijami
Termini: po dogovoru
Kratka predstavitev in cilji: Narodnostno, politično in ekonomsko zgodovino koroške krajina vključno z načinom življenja ljudi skozi 20. stoletje spoznamo z ogledom posameznih muzejskih zbirk, ki so vezane na avtentične lokacije dogajanj. V Šentjanžu pri Dravogradu si bomo ogledali muzejsko zbirko posvečeno majniški deklaraciji ter narodno obrambnim taborom kot enemu izmed temeljev slovenske državnosti. Muzej o koroškem plebiscitu, črna kuhinja ter kmečka zbirka v Libeličah nam predstavljajo širše dogajanje v plebiscitnem obdobju ter način življenja kmečkega podeželja. Z ogledom muzejskih zbirk Gestapovski zapori in Zgodovina trga Dravograd bomo spoznali obdobje druge svetovne vojne, življenje v nekdanji Jugoslaviji ter dogodke vezane na osamosvojitveno vojno leta 1991. V Ribiškem muzeju v Dravogradu so predstavljene vse ribje vrste, ki živijo v koroških rekah.

Naslov učne ure: Spoznavanje zgodovine na terenu – mitologija sv. Jurija

Kraj izvedbe: Podružnična cerkev sv. Jurija na Legnu pri Slovenj Gradcu
Ciljna publika: 
Čas trajanja:45 minut
Termini: po dogovoru
Kratka predstavitev in cilji: Poleg splošne razlage o pomenu cerkve sv. Jurija v času pokristjanjevanja karantanskih Slovencev, ki temelji na odkriti zgodnjekrščanski cerkvi iz 9. stoletja s pripadajočimi staroslovanskimi in srednjeveško – novoveškimi grobovi, se obiskovalci lahko seznanijo tudi z mitološko zgodbo, ki se veže na patrocinij sv. Jurija, božanskega otroka slovanskega vrhovnega boga ognja Peruna ter na njegovo sestro dvojčico Maro. Zgodba je pojasnjena znotraj trikotnika svetišč sv. Jurija, sv. Marije na Homcu pri Šmartnem ter cerkve sv. Pankracija na gradu nad Starim trgom pri Slovenj gradcu.

Naslov učne ure: Arheologinja na obisku

Kraj izvedbe: Koroški pokrajinski muzej ali izven
Ciljna publika: OŠ/2., 3. triletje
Čas trajanja: 45 minut
Termini: po dogovoru
Kratka predstavitev in cilji: Učencem bo predstavljeno arheološko delo na terenu in v muzeju. Spoznali bodo arheološki delovni proces, drobne najdbe, ki se na izkopavanjih najpogosteje ohranijo. Prav tako bomo pogledali arheološke ostaline v bližnji okolici. Na koncu učenci rešijo še delovni list vezan na predavanje.

Naslov učne ure: Jedli smo iz iste sklede

Kraj izvedbe: Štorije iz naše doline, Na gradu 2, Ravne na Koroškem
Ciljna publika: V 3+, OŠ/1., 2. triletje
Čas trajanja: 45 minut, po dogovoru glede na starost otrok
Termini: po dogovoru
Kratka predstavitev in cilji:
Učna ura poteka v ambientalno postavljeni dimnici v etnološki zbirki. Rekonstrukcija lesene Vrhnjakove dimnice iz Brdinj z značilno notranjo opremo omogoča otrokom domišljijski vstop v preteklost vsakdanjega življenja. Otroci z vzporedno primerjavo njim znanega vsakdanjega življenja spoznavajo življenje družin v preteklosti. Skupaj odkrivamo odgovore na vprašanja, kako so živeli, kje so spali, kako velike so bile družine, vrste hrane, kako so jedli iz iste sklede, s čim so se otroci igrali in še mnogo več…. Otroci spoznavajo povezanost in odvisnost preteklega vsakdanjega življenja z naravnim okoljem in danostim, ki je bila ljudem dana.

Naslov učne ure: Kako so  nekoč prali

Kraj izvedbe: Štorije iz naše doline, Na gradu 2, Ravne na Koroškem
Ciljna publika: V 3+, OŠ/1., 2. triletje
Čas trajanja: 45 minut, po dogovoru glede na starost otrok
Termini: po dogovoru
Kratka predstavitev:
Učna ure poteka v stalni muzejski postavitvi – etnografski zbirki.
Zasnovana je na izbranih eksponatih (lesen pralni stroj, lesen “ribežl”, lesena deska), s pomočjo katerih predstavljamo načine pranja perila in vzdrževanje osebne higiene v preteklosti. Spoznavamo, kako in kdaj se je pralo na kmetijah, v delavskih naseljih in pri bogatih meščanskih družinah. Primerjamo sodobna pralna sredstva in različne kozmetične izdelke za osebno higieno z doma izdelanimi mili v preteklosti.

Naslov učne ure: Zgodovinski viri

Kraj izvedbe: Koroški pokrajinski muzej, Na gradu 2, Ravne na Koroškem
Ciljna publika:
Čas trajanja: 45 minut
Termini: po dogovoru
Kratka predstavitev:
Predavanje se navezuje na učni program srednjih šol pri predmetu zgodovina, kjer dijaki podrobneje spoznajo različne vrste zgodovinskih virov. V izbrani zbirki muzeja odgovarjamo na temeljna vprašanja muzejskega dela in poslanstva ustanove, ki zbira, varuje, ohranja, proučuje, konzervira in predstavlja premično kulturno dediščino. Na izbranih materialnih virih dijaki proučujejo njihovo sporočilnost in se hkrati seznanijo z osnovami dela z njimi.