Učne ure

Učna ura: SPREHOD OB MESTNEM OBZIDJU
Kraj izvedbe: mestno jedro Slovenj Gradca, ob ostankih srednjeveškega mestnega obzidja
Ciljna publika: šolska mladina, odrasli, upokojenci
Trajanje: 60 minut
Opis: Sprehod je namenjen spoznavanju mestne zgodovine. Udeleženci se sprehodijo ob ostankih srednjeveškega mestnega obzidja. Sprehajalci izvedo, kje je bila prvotna naselbina, kdo je ustanovil novo, kdaj je Slovenj Gradec postal mesto, kako so živeli meščani in s čim so se ukvarjali. Sprehod ob mestnem obzidju se izvaja ob lepem vremenu.

       

 

Učna ura: JEDLI SMO IZ ISTE SKLEDE
Kraj izvedbe: Muzej Ravne na Koroškem, Štorije iz naše doline, Na gradu 2, Ravne na Koroškem
Ciljna publika: vrtec, 1. in 2. triada OŠ
Trajanje: 45 minut
Cena: 2,50 €/učenca
Opis: Učna ura poteka v ambientalno postavljeni dimnici v etnološki zbirki. Rekonstrukcija lesene Vrhnjakove dimnice iz Brdinj z značilno notranjo opremo omogoča otrokom domišljijski vstop v preteklost vsakdanjega življenja. Otroci z vzporedno primerjavo njim znanega vsakdanjega življenja spoznavajo življenje družin v preteklosti. Skupaj odkrivamo odgovore na vprašanja, kako so živeli, kje so spali, kako velike so bile družine, vrste hrane, kako so jedli iz iste sklede, s čim so se otroci igrali. Otroci spoznavajo povezanost in odvisnost preteklega vsakdanjega življenja z naravnim okoljem in danostim, ki je bila ljudem dana.

       

 

Učna ura: KO JEKLO SPREGOVORI
Kraj izvedbe: Štauharija, stara železarna, Koroška cesta 12, Ravne na Koroškem, ob razstavi Mati fabrika – Železarna Ravne
Ciljna publika: vrtec, 1. triada OŠ
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,50 €/učenca
Opis: Interaktivna igra z magneti je del razstave Mati fabrika – Železarna Ravne. Učenci ob obisku prejmejo magnete z različnimi simboli in nato med razstavnimi eksponati iščejo elemente, ki se nanašajo na njihovo subjektivno predstavo simbola.

 

Učna ura: SPOZNAVANJE ZGODOVINE NA TERENU – MITOLOGIJA SV. JURIJA
Kraj izvedbe: Podružnična cerkev sv. Jurija na Legnu pri Slovenj Gradcu
Ciljna publika: 
Trajanje:45 minut
Cena: 2,50 €/dijaka
Opis: Poleg splošne razlage o pomenu cerkve sv. Jurija v času pokristjanjevanja karantanskih Slovencev, ki temelji na odkriti zgodnjekrščanski cerkvi iz 9. stoletja s pripadajočimi staroslovanskimi in srednjeveško – novoveškimi grobovi, se obiskovalci lahko seznanijo tudi z mitološko zgodbo, ki se veže na patrocinij sv. Jurija, božanskega otroka slovanskega vrhovnega boga ognja Peruna ter na njegovo sestro dvojčico Maro. Zgodba je pojasnjena znotraj trikotnika svetišč sv. Jurija, sv. Marije na Homcu pri Šmartnem ter cerkve sv. Pankracija na gradu nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu.

       

 

Učna ura: ZGODOVINSKI VIRI
Kraj izvedbe: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, Na gradu 2, Ravne na Koroškem
Ciljna publika:
Trajanje: 45 minut
Cena: 2,50 €/dijaka
Opis: Predavanje se navezuje na učni program srednjih šol pri predmetu zgodovina, kjer dijaki podrobneje spoznajo različne vrste zgodovinskih virov. V izbrani zbirki muzeja odgovarjamo na temeljna vprašanja muzejskega dela in poslanstva ustanove, ki zbira, varuje, ohranja, proučuje, konzervira in predstavlja premično kulturno dediščino. Na izbranih materialnih virih dijaki proučujejo njihovo sporočilnost in se hkrati seznanijo z osnovami dela z njimi.