Učne ure

Naslov učne ure: Sprehod ob mestnem obzidju

Kraj izvedbe: mestno jedro Slovenj Gradca, ob ostankih srednjeveškega mestnega obzidja
Ciljna publika: šolska mladina, odrasli, upokojenci
Trajanje: 90 minut
Opis: Sprehod je namenjen spoznavanju mestne zgodovine. Udeleženci se sprehodijo ob ostankih srednjeveškega mestnega obzidja. Sprehajalci izvedo, kje je bila prvotna naselbina, kdo je ustanovil novo, kdaj je Slovenj Gradec postal mesto, kako so živeli meščani in s čim so se ukvarjali.

Naslov učne ure: Ko jeklo spregovori

Kraj izvedbe: Štauharija – stara železarna, Koroška c. 12, Ravne na Koroškem, ob razstavi Mati fabrika – Železarna Ravne
Ciljna publika: vrtec, 1. triada OŠ
Trajanje: 60 minut
Opis:
Interaktivna igra z magnetki je del razstave Mati fabrika – Železarna Ravne. Učenci ob obisku prejmejo magnetke z različnimi simboli in nato med razstavnimi eksponati iščejo elemente, ki se nanašajo na njihovo subjektivno predstavo simbola.

Naslov učne ure: Radovedni Popek reši muzejsko uganko

Kraj izvedbe: Sokličeva zbirka, Glavni trg 24, Slovenj Gradec
Ciljna publika: 1. in 2. triada OŠ
Trajanje: 60 minut
Opis: Na zabavnem potepanju po Sokličevi zbirki otroci od četrtega leta dalje spoznavajo muzejske predmete, ki se nanašajo na srednjeveško zgodovino mesta Slovenj Gradec, ter poiščejo skriti zaklad.

 

Naslov učne ure: Spoznavanje zgodovine na terenu – mitologija sv. Jurija

Kraj izvedbe: Podružnična cerkev sv. Jurija na Legnu pri Slovenj Gradcu
Ciljna publika: 
Trajanje:45 minut
Opis: Poleg splošne razlage o pomenu cerkve sv. Jurija v času pokristjanjevanja karantanskih Slovencev, ki temelji na odkriti zgodnjekrščanski cerkvi iz 9. stoletja s pripadajočimi staroslovanskimi in srednjeveško – novoveškimi grobovi, se obiskovalci lahko seznanijo tudi z mitološko zgodbo, ki se veže na patrocinij sv. Jurija, božanskega otroka slovanskega vrhovnega boga ognja Peruna ter na njegovo sestro dvojčico Maro. Zgodba je pojasnjena znotraj trikotnika svetišč sv. Jurija, sv. Marije na Homcu pri Šmartnem ter cerkve sv. Pankracija na gradu nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu.

Naslov učne ure: Arheologinja na obisku

Kraj izvedbe: Koroški pokrajinski muzej ali izven
Ciljna publika: 2. in 3. triada
Trajanje: 45 minut
Opis: Učencem bo predstavljeno arheološko delo na terenu in v muzeju. Spoznali bodo arheološki delovni proces, drobne najdbe, ki se na izkopavanjih najpogosteje ohranijo. Prav tako bomo pogledali arheološke ostaline v bližnji okolici. Na koncu učenci rešijo še delovni list vezan na predavanje.

Naslov učne ure: Jedli smo iz iste sklede

Kraj izvedbe: Štorije iz naše doline, Na gradu 2, Ravne na Koroškem
Ciljna publika: vrtec, 1. in 2. triada OŠ
Trajanje: 45 minut
Opis: Učna ura poteka v ambientalno postavljeni dimnici v etnološki zbirki. Rekonstrukcija lesene Vrhnjakove dimnice iz Brdinj z značilno notranjo opremo omogoča otrokom domišljijski vstop v preteklost vsakdanjega življenja. Otroci z vzporedno primerjavo njim znanega vsakdanjega življenja spoznavajo življenje družin v preteklosti. Skupaj odkrivamo odgovore na vprašanja, kako so živeli, kje so spali, kako velike so bile družine, vrste hrane, kako so jedli iz iste sklede, s čim so se otroci igrali in še mnogo več…. Otroci spoznavajo povezanost in odvisnost preteklega vsakdanjega življenja z naravnim okoljem in danostim, ki je bila ljudem dana.

 

Naslov učne ure: Zgodovinski viri

Kraj izvedbe: Koroški pokrajinski muzej, Na gradu 2, Ravne na Koroškem
Ciljna publika:
Trajanje: 45 minut
Opis: Predavanje se navezuje na učni program srednjih šol pri predmetu zgodovina, kjer dijaki podrobneje spoznajo različne vrste zgodovinskih virov. V izbrani zbirki muzeja odgovarjamo na temeljna vprašanja muzejskega dela in poslanstva ustanove, ki zbira, varuje, ohranja, proučuje, konzervira in predstavlja premično kulturno dediščino. Na izbranih materialnih virih dijaki proučujejo njihovo sporočilnost in se hkrati seznanijo z osnovami dela z njimi.