Kolektiv

Uprava

Direktor
mag. Tadej Pungartnik, univ. dipl. etn. in kult. antr., višji kustos
tadej.pungartnik@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 521

Pomočnik direktorja za program
Roman Haber, mag. upr. ved
roman.haber@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 563

Tajništvo
Mojca Kos, ekon. tehnica, poslovna sekretarka
mojca.kos@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 522

Računovodstvo
Dominika Štaleker, dipl. ekonomistka, glavna računovodkinja
dominika.staleker@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 530

Komunikacijska služba
Aleksandra Ramšak, univ. dipl. zgod., koordinatorica in organizatorica kulturnega programa
aleksandra.ramsak@kpm.si, info@hugowolf.si
Tel.: +386 2 62 12 546
Gsm: 041 496 844

Nataša Škorjanc, gim. maturantka, receptorka
natasa.skorjanc@hugowolf.si
Tel.:+386 2 62 12 545

Darinka Ramšak, dipl. upr. org., receptorka
darinka.ramsak@kpm.si
Tel.:+386 2 62 12 564

Kustodiat
Aleksandra Čas, univ. dipl. um. zgod., kustodinja
aleksandra.cas@kpm.si
Tel.: +386 2 87 23 580

Saša Djura Jelenko, univ. dipl. arheol., muzejska svetnica
sasa.djura.jelenko@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 528

Valerija Grabner, univ. dipl. zgod. in prof. soc., muzejska svetovalka
valerija.grabner@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 525

dr. Marjan Linasi, univ. dipl. zgod., muzejski svetnik
marjan.linasi@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 527

Anja Mihelič Pogorelčnik, univ. dipl. arheol., kustodinja
anja.mihelic@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 526

dr. Karla Oder, univ. dipl. etn. in prof. zgod., muzejska svetnica
karla.oder@kpm.si
Tel.: + 386 2 62 12 565
Gsm: 041 264 320

Brigita Rajšter, univ. dipl. etn. in prof. zgod., muzejska svetovalka
brigita.rajster@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 529

Liljana Suhodolčan, univ. dipl. etn. in prof. soc., muzejska svetovalka
liljana.suhodolcan@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 562
Gsm: 041 496 858

Andreja Šipek, univ. dipl. etn. in kult. antr., kustodinja
andreja.sipek@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 561
Gsm: 051 680 882

Alenka Verdinek, univ. dipl. komp. in zgod., kustodinja
alenka.verdinek@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 549
Gsm: 041 412 855

Konservatorsko – restavratorska služba
Vanja Ferk, metal. tehnica, samostojna konservatorsko-restavratorska tehnica
vanja.ferk@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 566

Aleš Senica, ekon. tehnik, samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik
ales.senica@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 566

Tehnična služba
Samo Rupreht – obl. kovin, oskrbnik
Gsm.: 031 638 343

Danijela Poderžan, čistilka

Jožica Podgoršek, čistilka