Kolektiv

Uprava

Direktor
mag. Tadej Pungartnik, univ. dipl. etn. in kult. antr., višji kustos
tadej.pungartnik@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 521

Pomočnik direktorja za program
Roman Haber, mag. upr. ved
roman.haber@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 563

Tajništvo
Mojca Kos, ekon. tehnica, poslovna sekretarka
mojca.kos@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 522

Računovodstvo
Dominika Štaleker, dipl. ekonomistka, glavna računovodkinja
dominika.staleker@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 530

Komunikacijska služba
Aleksandra Ramšak, univ. dipl. zgod., kustosinja za odnose z javnostmi
aleksandra.ramsak@kpm.si, info@hugowolf.si
Tel.: +386 2 62 12 546
Gsm: 041 496 844

Nataša Škorjanc, gim. maturantka, receptorka
natasa.skorjanc@hugowolf.si
Tel.:+386 2 62 12 545

Darinka Ramšak, dipl. upr. org., receptorka
darinka.ramsak@kpm.si
Tel.:+386 2 62 12 564

Marina Kerčmar, dipl. teol. in relig. štud., receptorka
recepcija@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 520

Kustodiat
Oddelek za arheologijo
Saša Djura Jelenko, univ. dipl. arheol., muzejska svetnica
sasa.djura.jelenko@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 528

Anja Mihelič Pogorelčnik, univ. dipl. arheol., kustosinja
anja.mihelic@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 526

Oddelek za etnologijo
Brigita Rajšter, univ. dipl. etn. in prof. zgod., muzejska svetovalka
brigita.rajster@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 524

Andreja Šipek, univ. dipl. etn. in kult. antr., kustosinja
andreja.sipek@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 561
Gsm: 051 680 882

Oddelek za zgodovino
dr. Marjan Linasi, univ. dipl. zgod., muzejski svetnik
marjan.linasi@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 527

Alenka Verdinek, univ. dipl. komp. in zgod., višja kustosinja
alenka.verdinek@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 549
Gsm: 041 412 855

Oddelek za kulturno in umetnostno zgodovino
Aleksandra Čas, univ. dipl. um. zgod., višja kustosinja
aleksandra.cas@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 529

Oddelek za tehniško dediščino
dr. Karla Oder, univ. dipl. etn. in prof. zgod., muzejska svetnica
karla.oder@kpm.si
Tel.: + 386 2 62 12 565
Gsm: 041 264 320

Oddelek za dokumentacijo
Valerija Grabner, univ. dipl. zgod. in prof. soc., muzejska svetovalka
valerija.grabner@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 525

Oddelek za pedagoško dejavnost
Liljana Suhodolčan, univ. dipl. etn. in prof. soc., muzejska svetovalka
liljana.suhodolcan@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 562
Gsm: 041 496 858

Lea Knez, mag. prof. zgod., kustosinja
lea.knez@kpm.si
Tel.: +386 2 51 12 531
Gsm: 051 680 881

Konservatorsko – restavratorska služba
Vanja Ferk, metal. tehnica, samostojna konservatorsko-restavratorska tehnica
vanja.ferk@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 566

Aleš Senica, ekon. tehnik, samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik
ales.senica@kpm.si
Tel.: +386 2 62 12 566

Tehnična služba
Danijela Poderžan, čistilka
Dominika Pušnik, čistilka
Klemen Uršnik, hišnik, gsm: 031 547 975