Oddelek za pedagoško dejavnost

V času neusahljivih informacijskih povezav, prepletanj in tehnoloških presežkov je ohranjanje kulturnih vrednot in dediščine, kot zakladnice spomina preteklih rodov in njihove ustvarjalne moči, izrednega pomena. Pestrost učenja po izbiri postaja v muzejih vsakdanji pristop v okviru pedagoškega dela in prav neformalnim oblikam izobraževanja je uspelo muzejski prostor preoblikovati v stičišča bogatega kulturnega dogajanja.

Pri oblikovanju pedagoških programov in načrtovanju dela z obiskovalci že vrsto let sledimo vsebini stalnih muzejskih postavitev, s programi dopolnjujemo občasne muzejske razstave, hkrati pa se trudimo slediti zahtevam in željam publike. Pedagoški oddelek poleg razvejane vodniške službe sodeluje z izobraževalnimi ustanovami v regiji, pripravlja ponudbe učnih ur in ustvarjalnih delavnic, spremljevalni program ob razstavah in prireditvah, sodelujemo pri pripravah različnih predavanj, okroglih miz, posvetov, tradicionalnih muzejskih srečanj in prireditev, prav tako pa je pedagoški oddelek aktivno vključen tudi v različne mednarodne projekte.

Liljana Suhodolčan, univ. dipl. etn. in prof. soc., muzejska svetovalka
liljana.suhodolcan@kpm.si

Lea Knez, mag. prof. zgod., pripravnica
lea.knez@kpm.si