Oddelek za zgodovino

Naloge oddelka za zgodovino so evidentiranje, zbiranje, strokovna obdelava in posredovanje premične snovne in nesnovne kulturne dediščine. Sodelavci v oddelku se posvečajo znanstveni obdelavi posameznih zgodovinskih obdobij in zgodovinskih problemov na območju Koroške in objavi izsledkov. Pri delu oddelka občasno sodelujejo tudi zunanji sodelavci, po stroki zgodovinarji.

Oddelek se je doslej posvečal predvsem proučevanju novejše lokalne zgodovine in publiciranju izsledkov. Pripravil je veliko občasnih razstav, od katerih sta bili v zadnjih letih najbolj odmevni Med kljukastim križem in rdečo zvezdo in In kaj je svobode cena, ki govori o koncu druge svetovne vojne na Koroškem. Muzej je gostil tudi več zgodovinskih razstav iz drugih muzejev. Stalne razstave, ki spadajo v oddelek za zgodovino, so Gestapovski zapori v Dravogradu, Paučkove partizanske bolnišnice na Legnu ter In kaj je svobode cena, Konec druge svetovne vojne na Koroškem, v spominskem parku na Poljani pri Prevaljah. Sodelujemo tudi pri zaščiti, ohranjanju in prezentaciji drugih zgodovinskih zbirk, te so: Župankova domačija nad Radljami, Partizanska bolnišnica Tevakin na Kozjaku in Partizanska bolnišnica Svoboda nad Vuzenico. Oddelek hrani bogato zbirko arhivskega gradiva s fototeko in okrog 2500 predmetov iz obdobja novejše zgodovine.

dr. Marjan Linasi, univ. dipl. zgod., muzejski svetnik
marjan.linasi@kpm.si

Alenka Verdinek, univ. dipl. komp. in zgod., višja kustosinja
alenka.verdinek@kpm.si