Oddelek za dokumentacijo

Dokumentacijska dejavnost se je razvijala samostojno od ustanovitve obeh muzejev v petdesetih letih prejšnjega stoletja do združitve v letu 2002. Od tega leta dalje usklajujemo način dela pri urejanju muzejske dokumentacije.

Oddelek zbira, ureja in proučuje dokumentacijo o muzejskih predmetih, skrbi za muzejsko fototeko, ki hrani bogat fond fotografij, negativov, diapozitivov in digitalnih posnetkov, zbranih na območju celotne Koroške, dopolnjuje in skrbi za zbirko sistematično, po krajih urejenih razglednic Koroške in avstrijske Koroške. Ureja in proučuje tudi pridobljene fonde arhivskega gradiva, ki je kot vse ostalo gradivo v muzeju na voljo številnim zunanjim uporabnikom.

Med obsežne zbirke fotografij sodijo: fotografije iz obdobja stare Jugoslavije, fotografije iz časa druge svetovne vojne, fotografije muzejskih predmetov, dogodkov in dejavnosti muzeja, fotografije koroške stavbne dediščine ter zbirka različnih starih originalnih fotografij.

Oddelek skrbi tudi za muzejsko strokovno knjižnico, ki obsega ok. 12.000 enot knjižnega gradiva.

Valerija Grabner, univ. dipl. zgod. in prof. soc., muzejska svetovalka
valerija.grabner@kpm.si

Roman Haber, mag. upr. ved, pomočnik direktorja
roman.haber@kpm.si