Oddelek za etnologijo

Ljudska kultura in način življenja ljudi, značilna za Dravsko, Mežiško in Mislinjsko dolino, sta osrednji temi zanimanja etnološkega dela. Oddelek za etnologijo tudi zbira, proučuje, hrani in posreduje etnološko dediščino omenjenih območij.

Oddelek deluje v enotah muzeja na Ravnah od leta 1984 in v Slovenj Gradcu od leta 1997 dalje.

Etnološko gradivo je razvrščeno v različne zbirke: tekstilno in oblačilno zbirko, zbirko orodij in izdelkov različnih obrti, zbirko gospodinjskih pripomočkov in drobnega inventarja, zbirko igrač, zbirko obrednih predmetov in zbirko predmetov ljudske umetnosti. V okviru oddelka hranimo tudi zaokrožene zbirke: Čarfovo zbirko panjskih končnic, Prodnikovo etnološko zbirko, Zbirko etnoloških predmetov iz Libelič, Etnološko zbirko z Leš, Čevljarsko zbirko …  Med letoma 1980 in 1996 je v okviru terenskega dela dokumentiranja tradicionalne stavbne dediščine v Mežiški dolini nastalo več tisoč fotografskih posnetkov in več sto skic in risb, zbranih v katastru kmetij. Etnološka študija hiš v mestnem jedru Slovenj Gradca je bila opravljena v letih 1991 in 1992. V obdobju 1998–2005 so bile izvedene manjše, a pomembne raziskave o mlinarstvu, prehrambni kulturi, tradicionalni kmečki kulturi, ljudskem zdravilstvu in stavbni dediščini. V sodelovanju s Slovenskim etnološkim društvom in Slovenskim etnografskim muzejem smo leta 2005 izvedli popis zasebnih javno dostopnih etnoloških zbirk, ki so zunaj pristojnosti našega muzeja, evidentiranje kontinuirano nadaljujemo. V letih 2009 in 2010 smo opravili poglobljeno študijo o stavbni dediščini na Pohorju.

Oddelek vodi kartoteko terenskih zapisov, videoteko, fototeko predmetov, pojavov in prvin ljudske kulture in načina življenja različnih družbenih skupin. Oddelek nudi strokovno pomoč zunanjim uporabnikom ter sodeluje s sorodnimi ustanovami doma in v tujini.

Brigita Rajšter, univ. dipl. etn. in prof. zgod., muzejska svetovalka
brigita.rajster@kpm.si

Andreja Šipek, univ. dipl. etn. in kult. antr., kustodinja
andreja.sipek@kpm.si