Oddelek za konserviranje in restavriranje

Konservatorsko-restavratorske  delavnice so pomemben in nujno potreben člen muzejske službe, saj prve poskrbijo za ohranitev muzejskega gradiva.

Začetki restavratorstva na Koroškem segajo v leto 1969, ko je prve posege na muzejskih predmetih opravil Jože Glavica kot honorarni sodelavec takratnega Delavskega muzeja na Ravnah na Koroškem. Do ustanovitve delavnic so muzealije konservirali in restavrirali v drugih muzejih in v takratnem Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mariboru.

Vzporedno sta nastali dve konservatorsko-restavratorski delavnici, v Podgorju pri Slovenj Gradcu leta 1995 in na Ravnah leta 1998. V sklopu muzejskih depojev v Podgorju smo po standardih opremili delavnico za restavriranje lesenih etnoloških predmetov, pohištva etnološke in meščanske provinience ter za restavriranje in konserviranje umetno-obrtnih kovin.  Leta 2002 je tudi delavnica na Ravnah  dobila opremo za restavriranje umetno-obrtnih kovin, keramike in delno lesenih predmetov. Obe delavnici od leta 2009 delujeta združeni in z vso razpoložljivo opremo, ki smo jo v zadnjih letih dopolnili tudi za restavriranje arheoloških kovin v enoti muzeja na Ravnah.

Muzej na področju konservatorsko-restavratorske službe sodeluje z drugimi ustanovami, izmenjuje z njimi mnenja, izkušnje, se udeležuje posvetovanj, predavanj, šolanj in srečanj.

Vanja Ferk, metal. tehnica, samostojna konservatorsko-restavratorska tehnica
vanja.ferk@kpm.si

Aleš Senica, ekon. tehnik, samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik
ales.senica@kpm.si