Dokumentacija

Trasiranje ceste

Trasiranje ceste

Arhivsko gradivo, fotografija, trasiranje ceste Vuhred – Ribnica na Pohorju, med letoma 1920 in 1925, Pahernikova zbirka.

Pahernikova elektrarna

Pahernikova elektrarna

Arhivsko gradivo, fotografija, ob Vuhreščici v Vuhredu leta 1910, Pahernikova zbirka.

Odprtje Pahernikove žage

Odprtje Pahernikove žage

Arhivsko gradivo, fotografija, v Vuhredu leta 1910, Pahernikova zbirka.

Odprtje Pahernikove žage

Odprtje Pahernikove žage

Arhivsko gradivo, fotografija, v Vuhredu leta 1910, Pahernikova zbirka.

Inž. Franjo Pahernik s somišljeniki

Inž. Franjo Pahernik s somišljeniki

Arhivsko gradivo, fotografija, v Vuhredu okoli leta 1905, Pahernikova zbirka.

Tamburaški zbor

Tamburaški zbor

Arhivsko gradivo, fotografija, v Vuhredu leta 1901, Pahernikova zbirka.

Inž. Franjo Pahernik z družino

Inž. Franjo Pahernik z družino

Arhivsko gradivo, fotografija, 1925, Pahernikova zbirka.

Marija Pahernik

Marija Pahernik

Arhivsko gradivo, fotografija, okoli leta 1915, Pahernikova zbirka.

Inž. Franjo Pahernik

Inž. Franjo Pahernik

Arhivsko gradivo, fotografija, 1905, Pahernikova zbirka.