Arheološki park Turške šance – Šance za zanamce – projekt ŠIPK

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru, je v šol. letu 2018/19 uspešno kandidirala na javnem razpisu Evropskega socialnega sklada preko posredniškega organa RS Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in izvajalca Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in pridobila Študentski inovativni projekt za družbeno korist – ali krajše projekt ŠIPK z naslovom Arheološki park Turške šance. Ideja ŠIPK projektov je povezati visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami. V projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega okolja. Tako se razvijajo dobre prakse in inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj.

          

Program omogoča delo v skupinah od 6 do 10 študentov pod vodstvom treh pedagoških mentorjev in dveh strokovnih sodelavk iz lokalnega okolja. Projekt Arheološki park Turške šance je tako povezal 9 študentov iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter eno študentko iz Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete. Tako so zbrani študentje gradbeništva, arhitekture, gospodarskega inženirstva in arheologije, iz prve in druge stopnje študija, kar kaže na izjemno interdisciplinarnost projekta. V projekt sta vključena tudi dva zunanja partnerja in sicer Občina Ravne na Koroškem in Koroški pokrajinski muzej.

Ideja projekta je raziskati zgodovinske vire o Turških šancah in v prvi fazi ugotoviti najverjetnejši izgled stražnih stolpov in palisad, ki so bile postavljene za namen obrambe pred Turki. Območje se je posnelo z dronom in deloma tudi z geodetskimi metodami. Izdelali so se  digitalni 3D model celotnega območja, digitalni 3D model stražnega stolpa ter makete območja in stražnega stolpa s 3D tiskalnikom. Izvedla so se arheološka sondiranja. Pregledali smo primere dobrih praks doma in v tujini na podlagi katerih se je pripravila idejna zasnova za postavitev arheološkega parka in/ali šolske učne poti z dodatnimi vsebinami. Pripravil se je tudi okvirni finančni načrt rekonstrukcije ene od šanc s potrebnimi statičnimi izračuni stražnega stolpa.