Učile smo se za življenje

Jeseni 1950 je v prostorih nacionaliziranega dvorca Radlje začela delovati enoletna Kmetijsko gospodinjska šola Radlje ob Dravi. Leta 1958 so jo preoblikovali v triletno Gospodinjsko šolo, pozneje pa v dvoletno. Delovala je vse do ukinitve leta 1962, ko so izobraževanje in učiteljski kader v celoti prenesli na Gostinski šolski center Maribor.

Učenke so se izobraževale za poklic kmetovalke, gospodinje in kuharice družbene prehrane. Prihajale so iz vse Slovenije in bivale v šolskem internatu v dvorcu Radlje. Vsako leto so vpisali približno 30 deklet. Šola, ki jo je ustanovil Okrajni ljudski odbor Maribor, je imela stalne učiteljice in te so bile hkrati tudi vzgojno osebje v internatu. Ves čas delovanja šole je bila ravnateljica Dušica Kolarič, poleg nje so bile učiteljice Ivana (Jana) Mrsel, Ljudmila (Milka) Wieser in Ivica Paj ter zadnji dve leti Majda Ott. Učni program je poleg teoretičnega pouka velik poudarek dajal praktičnemu pouku, ki so ga dekleta opravljala vsak dan, in kasneje tudi poučni praksi v obratih družbene prehrane, kuhinjah zdravstvenih in šolskih ustanov, tovarniških menzah ter v drugih gostinskih obratih v okraju Maribor.

Občasna razstava Učile smo se za življenje predstavi delovanje šole, učni program, praktični pouk, učno prakso v obratih družbene prehrane, učiteljice, učenke, šolski internat in vpetost šole v življenje kraja. Razstavo bogatijo številne fotografije, večina med njimi je prvič javno objavljena, in mnogi zanimivi predmeti, ki smo jih pridobili od učenk, med njimi bluza, ki si jo je učenka sešila na šoli in nanjo izvezla vzorce, in predpasnika, ki ju je uporabljala učenka pri praktičnem pouku kuhanja. Vsakodnevne doživljaje in utrip šole spoznamo iz zgodb in spominov učenk in drugih krajanov. Obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi dragocen posnetek Gospodinjske šole Radlje ob Dravi iz leta 1959, ki smo ga pridobili iz arhiva RTV Slovenija.

Občasna razstava bo na ogled do decembra 2023.

Galerija

razstavni panoji
prezentacija na razstavi
razstavni pano
razstavni pano
razstavni prostor
razstavni prostor
razstavni prostor

Informacije

LOKACIJAMuzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi
ODPRTO

torek–petek: 9.00–15.00

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), 041 412 855 (Alenka Verdinek)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OdrasliUpokojenci in invalidiMladina (učenci, dijaki, študenti)
Ogled 5,00 € 4,00 € 2,50 €
Voden ogled nad 10 oseb 6,50 € 5,50 € 3,50 €
Voden ogled do 10 oseb 8,00 € 7,00 € 4,50 €
Pedagoška / andragoška delavnica 6,50 € 5,50 € 3,50 €
za ogled vseh zbirk v Muzeju Radlje ob Dravi