Moj kraj – moj svet; iz zbirke razglednic Koroškega pokrajinskega muzeja

Razglednice so kot del kulturne dediščine zaradi svoje vsestranske pričevalnosti pomemben vir za spoznavanje in razumevanje naše preteklosti ter dopolnjevanje znanja o njej. So izjemen dosežek tiskarstva, vir informacij o založnikih, s proučevanjem poštnih znamk in žigov lahko sledimo politični zgodovini in razvoju poštne službe. Vsebina sporočila odraža kulturo komuniciranja med ljudmi v določenem časovnem obdobju, slikovni del pa zlasti pri krajevnih razglednicah sledi arhitekturnemu, gospodarskemu in kulturnemu razvoju kraja.

Pojav razglednic na slovenskem ozemlju je neposredno povezan z njihovim razvojem drugod po Evropi. Na njihov nastanek in razvoj so vplivale številne okoliščine, predvsem razvoj poštne službe, fotografije in tiskarskih tehnik, ter vedno bolj priljubljena turistična potovanja.

Prva slovenska razglednica je nastala najverjetneje že v osemdesetih letih 19. stoletja. Obliko, kakršno v večini primerov poznamo še danes, pa je razglednica dobila leta 1904.

Ulična razstava Moj kraj – moj svet obsega 18 razglednic iz zbirke Koroškega pokrajinskega muzeja, večino iz fonda Ferdinanda Leitingerja. Založniki teh razglednic so bili Maks Hölbling, Franz Lebitsch, Josef Schober, Edmund Kotzbek, Josef Langerschek in F. Powoden.

Razglednice prikazujejo podobo Radelj s konca 19. in iz prve polovice 20. stoletja in so zlasti v urbanističnem pogledu zanimiva primerjava današnji situaciji.

Galerija

ulica
ulica

Informacije

LOKACIJAMariborska cesta, Radlje ob Dravi, 6. 5. - 30. 11. 2016