Koroški plebiscit

V prostorih župnišča v Libeličah je na ogled stalna muzejska zbirka, ki je bila odprta leta 1997 v počastitev petinsedemdesetletnice priključitve Libelič k matičnemu narodu. Razdeljena je v tri tematske sklope.
V prvem delu je razstavljeno predvsem foto-dokumentarno gradivo, ki s svojo vsebino časovno sega v sredino 19. stoletja, ko se je pričel sistematično izvajati proces ponemčevanja koroških Slovencev, takrat še večinskega prebivalstva celovške kotline. Pritisk s strani vladajoče nemške manjšine se je stopnjeval vse do konca 1. svetovne vojne in razpada Avstro–Ogrske. V nadaljevanju so predstavljeni boji za severno mejo in mednarodna pogajanja o usodi Koroške na mirovni konferenci v Parizu, kjer so sklenili, da se bodo prebivalci tega območja s tajnim glasovanjem ali plebiscitom sami odločili, v kateri državi želijo živeti. Celovško kotlino so takrat razdelili v cono A in cono B. Do izvedbe plebiscita 10. oktobra 1920 je s cono A leto dni upravljala jugoslovanska oblast, ki pa te možnosti ni znala izkoristiti v svojo korist. 59 % glasovalnih upravičencev cone A je oddalo svoj glas za priključitev k Avstriji, s tem je pa bila glede na dogovor izgubljena tudi cona B.
V drugem delu je predstavljen propagandni material, s pomočjo katerega sta ena in druga stran nagovarjali ljudi in poskušali vplivati na njihovo dokončno odločitev. To obdobje je povezano tudi z mnogimi shodi, zborovanji in mitingi pa tudi nasiljem.
V tretjem delu zbirke je predstavljen dvoletni boj Libeličanov za izločitev iz avstrijske države in priključitev k matičnemu narodu. Ker so Libeliče spadale v cono A, so bile po neuspelem plebiscitu priključene k Avstriji, s čimer pa se prebivalci Libelič niso mogli in niso hoteli sprijazniti. Kljub nasilju, obljubam in raznim ugodnostim avstrijska država trmastih Libeličanov ni uspela odvrniti od njihovega cilja. 30. septembra 1922 so bile Libeliče priključene k matičnemu narodu.

Galerija

razstavni prostor
razstavni prostor

Informacije

LOKACIJAžupnišče Libeliče, Libeliče 34
ODPRTO

Muzejska zbirka je na ogled od 1. aprila do 31. oktobra, ogled možen po predhodni najavi termina.

KONTAKT+ 386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 522 (tajništvo)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI 5,00 € 5,00 €
MLADINA 2,50 € 2,50 €
INVALIDI IN UPOKOJENCI 5,00 € 5,00 €
za ogled vseh muzejskih zbirk v Libeličah