Svet živih – svet mrtvih

NOVO ! Virtualni sprehod po razstavi na povezavi

Leto 2009 smo v Koroškem pokrajinskem muzeju obeležili kot 100-to obletnico odkar je dr. Hans Winkler odkril in delno raziskal rimsko poštno postajo in naselbino Kolaciono/ Stari trg pri Slovenj Gradcu.
Na razstavi prikazujemo rezultate arheoloških raziskav, ki smo jih na prostoru južnega grobišča izvedli ob izgradnji novega krožišča (2004/2005) in nameravani izgradnji bencinskega servisa Korobenz (2006/2007). Izkopavanja je prevzel Koroški pokrajinski muzej pod vodstvom arheologinje Saše Djura Jelenko.
Raziskave krožišča so potekale v samem centru zgodnjeantičnega grobišča. Odkritih je bilo 12 novih žganih grobov, utrjeni platoji, ki so služili kot temelj grobnice ali spomenika, temelji najmanj dveh grobnih parcel ter ostanki zidanega groba.
V 3. stoletju pride na tem območju do velike spremembe. Med še vedno vidnimi spomeniki in grobnicami zrastejo najprej lesena, potem pa tudi zidana poslopja z obsežnimi tlakovanimi površinami. Pri gradnji so nemalokrat uporabili kar zgodnjeantične spolije. Odkriti del verjetno pripada obrtnemu delu naselbine. Na žganem grobišču sta bila med raziskavami krožišča prvič odkrita dva skeletna grobova, ki izvirata iz konca 3. oz. 4. stoletja. Poleg običajnih rimskih materialnih ostankov, kot so uvoženi odlomki tere sigilate, transportne, shrambene ter namizne in kuhinjske lončenine, steklenih posod, delov kovinskega nakita in raznih odlomkov železnega orodja, predstavljamo tudi najdbe, ki jih do sedaj na nešem območju nismo poznali (npr. keramični žar, bronast črnilnik, ataša bronastega vedra). Še posebej številni so odlomki žlindre in staljenih železnih predmetov. Številni novci iz 3. in 4. stoletja kažejo na intenzivno trgovanje v pomarkomanskem času. Uvožene poznorimske najdbe (črnilnik, stekleno posodje, amfore, tera sigilata, glazirana lončevina) pričajo o živahni trgovini, predvsem z vzhodno Galijo.
Prav tako je bila za to razstavo narejena prva analiza živalskih ostankov in zob, ki sta jo opravila dr. Borut Toškan in Janez Dirjec. Živalske ostanke (govedo, prašiči, ovce, koze, konj) na območju južnega grobišča smemo povezati predvsem s pogrebnim obredjem in grobnimi popotnicami, med najdbami pa so zastopani tudi predmeti s simbolno vrednostjo. Oba skeleta najdena na prvih izkopavanjih je pod drobnogled vzela dr. Petra Leben-Seljak in ugotovila, da okostji pripadata dvema odraslima ženskama.
Z namenom, da bi razstava zadostila željam in pričakovanju naše ciljne publike – mladine, smo k sodelovanju povabili dijake Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, ki so pomagali pri sooblikovanju filma, ki je nastal ob razstavi in si ga je možno ogledati. K sodelovanju smo povabili tudi zamejskega arhitekta in slikarja Karla Vouka, ki na razstavi predstavlja del opusa “Colatio”. Za ilustracije je poskrbel ilustrator Ciril Horjak. Ob razstavi je nastal katalog.

Galerija

razstavni prostor
razstavni prostor

Informacije

LOKACIJAGlavni trg 24, Slovenj Gradec, 10. 12. 2009 - 20. 5. 2010