Od umetnosti poklican. Zgodnja leta ustvarjalnosti Karla Pečka

Karel Pečko, akademski slikar, umetnik, kulturni delavec, mentor in nestor razvoja upodabljajočih umetnosti na Koroškem, se je rodil leta 1920 v Vuhredu, v zaselku Spodnja Orlica. Njegova otroška in mladostna leta so zaznamovali revščina, očetova zgodnja smrt, selitev v Bistriški jarek in težko delo v kamnolomu. Marsikdaj se ga je polotil tudi obup, nato pa je vendarle dobil stalno zaposlitev v kovačiji na Muti. Začetek zanj novega, ustaljenega obdobja je prekinila druga svetovna vojna. Poslali so ga na prisilno delov v Genshagen blizu Berlina, od tam so ga vpoklicali v nemško vojsko, nato pa se je pridružil 2. Prekomorski brigadi. Po vojni se je vrnil domov in takrat je v sebi dokončno prepoznal slikarja. V družinskem stanovanju nad staro pošto v Radljah si je uredil prostor za atelje in začel ustvarjati. Njegov slikarski potencial je opazil pisatelj Tone Seliškar, ko je spremljal potujočo razstavo slovenske knjige v Radljah, in ga je predlagal na Akademijo za upodabljajoče umetnosti v Ljubljani. Sprejemni izpit je opravil, vendar se ni mogel vpisati brez srednješolske izobrazbe, in tako je med 26. in 30. letom starosti obiskoval srednjo šolo, hkrati pa je že skrbel za družino. Leta 1954 je diplomiral in se preselil v Slovenj Gradec, kjer je živel in ustvarjal vse do svoje smrti leta 2016.

V Muzeju Radlje ob Dravi smo septembra 2014 postavili stalno razstavo Od umetnosti poklican, s katero želimo spomniti na umetnikova zgodnja leta, saj so soustvarila ter pomembno zaznamovala življenje in osebnost tega velikega Korošca, ki ga je niz (ne)naključnih dogodkov pripeljal na pot umetnosti. Pečkovi pronicljivi citati skupaj z dokumentarnim gradivom in reprodukcijami likovnih del rišejo zgodbo njegove mladosti. Bolj kot likovni nagovor pa je pomembno sporočilo o mladostni zagnanosti, vztrajanju in njegovi veliki želji biti slikar, samo slikar. Napis na spominski tabli na pročelju hiše v Radljah, kjer je imel prvi atelje, pove, da je tu svoje otroške sanje tudi uresničil.

Portret Lije Kovač, 1949, avtor Karel Pečko, last Lidije Jesenk

Galerija

razstavni pano
Karel Pečko - reprodukcija Radlje

Informacije

LOKACIJAKoroška cesta 68, Radlje ob Dravi
ODPRTO

torek–petek: 9.00–15.00

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), 041 412 855 (Alenka Verdinek)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI 4,00 € 5,00 €
MLADINA 2,00 € 2,50 €
INVALIDI IN UPOKOJENCI 3,00 € 3,50 €
za ogled vseh zbirk v Muzeju Radlje ob Dravi