Zgodba grajskega pohištva

Pohištvena zbirka gradu Ravne v luči restavratorskih posegov

Pohištvena zbirka na gradu Ravne predstavlja pomemben spomenik bivanjske kulture preteklih stoletij v našem mestu, zaradi tega zahteva poseben režim varovanja in najsubtilnejšo pozornost. Zaradi neustreznih pogojev v stari grajski stavbi je bilo pohištvo z gradu Ravne v precej slabem stanju in potrebno obnove. Ob obnovi gradu leta 2004 se je muzej aktivno vključil v  njeno obnovo, ki jo je v okviru muzeja opravil restavrator Aleš Senica, ob pomoči Bojana Paradiža.

Sintagma grajsko pohištvo sicer ne nakazuje realne zgodbe pohištva z gradu Ravne. Večina zbirke, ki danes šteje preko 40 kvalitetnih kosov, je namreč brez jasne provinience. Dokumentirano je, da je bil del pohištva po letu  1945 na grad pripeljan iz Federalnega zbirnega centra, ki je na nek način skrbel za kulturno dediščino v za kulturnozgodovinske predmete precej neprijaznem času po 2. svetovni vojni. Nekaj pohištva je domnevno ohranjenega od plemenitih lastnikov gradu, grofov Thurn Valsassina, ki so ob selitvi čez mejo v Pliberk večino grajskega inventarja sicer odpeljali s seboj, na današnji lokaciji pa je ostal samo del starejših kosov. Del pohištva danes ohranjene zbirke pa je bil verjetno prenesen iz sosednjih guštanjskih dvorcev. Posledica nejasne izvornosti pohištva je, da zbirka nima stilne kontinuitete. Dragocenejši kosi pohištva so nastali v baročni maniri 17. in rokokoja 18. stoletja, večina kosov pa je precej mlajših in so datirani v stilna obdobja 19. in 20. stoletja.

Razstava je nastala v sodelovanju  Koroškega pokrajinskega muzeja s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika pri izvajanju restavratorskih posegov na grajskem pohištvu.  Prikazuje restavratorske postopke pri prenovi pohištva, govori o zgodbah posameznih pohištvenih kosov in jih v okviru stalne postavitve zbirke Grajskega pohištva postavlja v obnovljenih ambientih Koroške osrednje knjižnice.

Razstavo, ki bo na ogled do 8. februarja 2009, bodo spremljale andragoške delavnice s predstavitvijo restavratorskega dela in  postopkov pri restavriranju pohištva.

Informacije

LOKACIJAGrajska galerija Ravne na Koroškem, 11. 12. 2008 - 8. 2. 2009