Etnološka zbirka

V interierju muzejskih prostorov je predstavljen veren posnetek dimnične kuhinje vzhodnoalpskega tipa nekdanje Vrhnjakove dimnice na Brdinjah. Take dimnice, ki so predhodnice nekoliko mlajših črnih kuhinj, so bile še v 20. stoletju v rabi po naših hribovskih kmetijah. Razstavljeni eksponati so s konca 19. stoletja: posoda, sklednik, miza, kolovrat, svetnek…
V okviru etnološke zbirke predstavljamo tudi arhitekturo koroških kmetij, tako da so predstavljene hiše, skednji, kašče, mlini, žage in kozolci, stavbe, ki so služile potrebam kmečkega doma, grajene iz lesa in/ali kamna ter bogate s številnimi značilnimi okrasnimi elementi. V kmečki arhitekturi se odraža razvoj kmetijske dejavnosti, ki je obsegala pripravo zemlje in setev, obdelovanje poljedelskih pridelkov, košnjo in žetev ter spravilo pridelkov. Del delovnega procesa so določene delovne šege in navade kot npr. teritev lanu, steljaraja, gnojvoža itd. Slikovno bogato predstavitev dopolnjujejo različna orodja in naprave. Med zanimivimi je lesen pralni stroj iz začetka 20. stoletja.

Galerija

črna kuhinja
razstavni prostor

Informacije

LOKACIJANa gradu 2, Ravne na Koroškem