Na poti v neznano. Nemška okupacija Slovenj Gradca 1941-1945 v luči korespondence družine Simoniti

Ob 70. obletnici napada nacistične Nemčije in njenih zaveznic na Jugoslavijo je Koroški pokrajinski muzej pripravil razstavo o nemški okupaciji Slovenj Gradca 1941-1945 v vseh njenih vidikih, od zasedbe mesta in ureditve okupacijske uprave do raznarodovalnih ukrepov, ki jih je okupator na osnovi svojih načrtov začel izvajati takoj po svojem prihodu: sprememba zunanje podobe kraja z uvedbo nemških napisov, ponemčenje priimkov in imen, aretacije in odgon zavednih ljudi, rasni in politični pregledi in podelitev državljanstva različnih stopenj preostalemu prebivalstvu, kar je bila osnova za prisilne mobilizacije v nemško vojsko in obvezno delovno službo. Sledi prikaz nacistične propagande, ki je temeljila na vsakodnevnem dopovedovanju meščanom, da niso Slovenci in da jih do vključitve v nemško skupnost loči le še nemški jezik, ki se ga morajo naučiti najpozneje v petih letih. Zanimiv je tudi prikaz medvojnega vsakdana, ki so ga zaznamovale enobarvne prireditve z nacistično ikonografijo kot tudi nacistično nasilje, strah zbujajoči plakati o streljanju talcev kot tudi vse pogostejše ohrabrujoče novice o partizanih, ki so se s svojimi akcijami vse bolj približevali obrobju mesta. Znotraj tega prikaza teče zgodba o življenju družine dr. Lojzeta Simonitija, primorskega ubežnika, ki ga je okupacijska oblast poslala na prisilno delo v Breslau v Šlezijo. Ohranjena je obsežna družinska korespondenca iz vojnih let kot tudi veliko drugega gradiva, od živilskih kart do točk za blago in računov, iz česar lahko obiskovalec dobi sliko o življenju ene izmed meščanskih družin med okupacijo, s tem pa posredno spozna življenje v mestu kot celoto. Tudi muzej je mnogo svojega gradiva vključil v razstavo prvič. Zgodba o okupaciji Slovenj Gradca je na kratko potegnjena še v povojni čas, ki tudi dr. Simonitiju ni prizanesel.

Galerija

razstavni prostor
razstavni prostor

Informacije

LOKACIJAGlavni trg 24, Slovenj Gradec, 17. 5. 2011 - 28. 9. 2012