Zgodovina Šentjanža pri Dravogradu in narodno obrambnega tabora 7. aprila 1918 v Šentjanžu

V prostorih krajevne skupnosti Šentjanž je na ogled stalna muzejska zbirka o zgodovini današnjega območja krajevne skupnosti Šentjanž, majniški deklaraciji iz leta 1917, zbiranju podpisov in organiziranju narodno obrambnih taborov v podporo deklaraciji na celotnem slovenskem nacionalnem prostoru ter narodno obrambnem taboru v Šentjanžu.
Šentjanž z okolico je skozi zgodovino ohranjal  podobo kmečkega podeželskega območja. Leta 1899 zgrajena železniška proga je kraj povezala s svetom in vplivala tudi na gospodarsko rast širšega območja. Že pred drugo svetovno vojno je v Otiškem Vrhu pričela obratovati tekstilna tovarna, po drugi svetovni vojni pa je bila na območju Šentjanža zgrajena industrijska cona občine Dravograd.
Majniška deklaracija je eden izmed temeljev samostojne Slovenije. 30. maja 1917 je v dunajskem parlamentu dr. Anton Korošec v imenu južnoslovanskih poslancev prebral Majniško deklaracijo, v kateri je bila postavljena zahteva o združitvi južnoslovanskih narodov v samoupravno enoto znotraj habsburške dinastije. Majniška deklaracija je na slovenskem nacionalnem prostoru naletela na množično podporo, najprej z zbiranjem podpisov v podporo deklaraciji, nato z organiziranjem shodov, zborovanj in taborov, na katerih pa so že postavljali zahteve po samostojnosti. Zbranih je bilo preko 300.000 podpisov in organiziranih skoraj 40 narodno obrambnih taborov. Eden izmed zadnjih taborov, katerega se je udeležilo  preko 2.000 Slovencev iz bližnje in daljne okolice, je potekal 7. aprila 1918 v Šentjanžu. Slavnostni govornik je bil dr. Anton Korošec. Različni časopisi so o tem taboru objavili skoraj 30 časopisnih člankov. Zaradi pretepa med udeleženci in nasprotniki tabora, slednji so poraženi zbežali, je oblast taborno gibanje prepovedala. Vseljudsko taborno gibanje v podporo majniški deklaraciji je bila manifestacija  hotenj in zahtev slovenskega naroda po samostojnosti. V muzejski zbirki so predstavljeni majniška deklaracija, deklaracijske izjave z množico podpisov s celotnega slovenskega prostora ter narodno obrambni tabori, ki so potekali v različnih krajih, s poudarkom na taboru, ki je bil organiziran v Šentjanžu.

Galerija

razstavni prostor
fotografija - Šenjanž

Informacije

LOKACIJAŠentjanž pri Dravogradu, 2008 - 2013