Bukovi gozdovi za življenje Pohorja

Bukev je glavna drevesna vrsta slovenskih gozdov. V preteklosti je bila kraljica Pohorja, kar še zdaj nakazujejo njena številna rastišča. Pomen njenega ohranjanja za življenje Pohorja je v sozvočju gospodarske vrednosti gozdov in varstva narave. Danes spremembe v okolju prinašajo izzive, nanje pa je bukev odlično prilagojena. Na različnih nadmorskih višinah, geoloških in talnih podlagah je njeno ohranjanje v prostranih gozdovih Pohorja osnova trajnosti in stabilnosti.

Območje projekta Pohorka obsega 32.560 ha, od tega gozd pokriva 27.500 ha, večina (75 odstotkov) je bukovih gozdov. V bukovih gozdovih je Zavod za gozdove Slovenije za zagotavljanje pestrosti življenja izločil 43 ha sestojev, prepuščenih naravnemu razvoju, kjer so ohranjena kakovostna semenska drevesa. Cilj je omogočiti povezljivost bukovih gozdov. Za trajnostno gospodarsko rabo je ključno pomlajevanje bukve. V ta namen so na 19 ha gozdov izvedli pomladitvene sečnje, sadnjo in zaščito mladovja z lesenimi ograjami.

Ulična razstava Bukovi gozdovi za življenje Pohorja je nastala v okviru projekta »Vizija Pohorje 2030: Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju«. Pripravil jo je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem.

Razstava je gostovala:

  • v parku pri dvorcu Radlje, Radlje ob Dravi, 21. 4. 2023–7. 5. 2023
  • na Trgu Svobode, Slovenj Gradec, 8. 5. 2023–24. 5. 2023
  • v okviru osrednje prireditve ob Tednu gozdov 2023, pri cerkvi sv. Bolfenka, Mariborsko Pohorje, 25. 5. 2023
  • pri Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Maribor, 25. 5. 2023–14. 6. 2023
  • v Zoisovem parku, Mislinja, 15. 6. 2023 – 10. 8. 2023
  • od 11. avgusta 2023 dalje gostuje v Lovrencu na Pohorju v parku pri župnijski cerkvi sv. Lovrenca.

Galerija

Informacije

LOKACIJApark pri župnijski cerkvi sv. Lovrenca, Lovrenc na Pohorju
ODPRTO

prost dostop

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), 041 412 855 (Alenka Verdinek)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI Brezplačno Brezplačno
MLADINA Brezplačno Brezplačno
INVALIDI IN UPOKOJENCI Brezplačno Brezplačno