Koroški pokrajinski muzej praznuje 70 let

Koroški pokrajinski muzej praznuje 70-letnico delovanja. Je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih koroških občin. Današnja sodobna muzejska ustanova je nastala leta 2002 z združitvijo Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec in Koroškega muzeja Ravne. Korenine obeh ustanov segajo v 50. leta 20. stoletja, ko je bil 1951 v Slovenj Gradcu ustanovljen Okrajni muzej NOB, leta 1953 pa na Ravnah Delavski muzej Ravne na Koroškem. Danes Koroški pokrajinski muzej sestavljajo štiri enote, in sicer Muzej Slovenj Gradec, Muzej Dravograd, Muzej Ravne na Koroškem ter Muzej Radlje ob Dravi, upravlja pa več kot 50 stalnih muzejskih zbirk.

Poslanstvo, zbiralna politika in osnovna muzejska dejavnost so usmerjeni v varovanje, ohranjanje, dokumentiranje, zbiranje, preučevanje, raziskovanje, interpretiranje, populariziranje, upravljanje in razstavljanje kulturne dediščine. Kot vzgojna in izobraževalna ustanova skrbimo za stik z javnostjo in ga ohranjamo, organiziramo pedagoško-andragoške programe, zgodovinske krožke za odrasle, predavanja v okviru Koroških muzejskih večerov, strokovne posvete in srečanja, pripravljamo muzejske zgodbe na Koroškem radiu in se prijavljamo na različne projekte. Na ogled postavljamo izbrane zgodbe skozi sedem desetletij, ki so soustvarile današnjo podobo muzeja.

Galerija

Informacije

LOKACIJA Trg svobode, Slovenj Gradec
ODPRTO

prost dostop

KONTAKT +386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 522 (tajništvo)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLIBrezplačnoBrezplačno
MLADINABrezplačnoBrezplačno
INVALIDI IN UPOKOJENCIBrezplačnoBrezplačno