Dravograd – Bukovje/Arheološke raziskave formalnega vrta 2008

Ob Dnevu državnosti  in v okviru prireditve Od lipe do lipe, je Koroški pokrajinski muzej v sodelovanju z občino Dravograd v dvorcu Bukovje pripravil dve razstavi: Prva razstava Dravograd – Bukovje 2008 prikazuje dosežke zaščitnih arheoloških raziskav formalnega vrta na lokaciji dvorca Bukovje.

Pod razvalinami gradu Pukštajn (Buchenstein) so okoli leta 1710 pozidali istoimenski  baročni dvorec v katerem je bil sedež zemljiške in  okrajne gosposke ter deželnega sodišča. Med lastniki graščine se kot zadnji omenjajo baroni Kometterji, ki so ga leta 1926 tudi prodali. Franciscejski zemljiški kataster za Štajersko iz leta 1825 kaže na zahodni strani dvorca Puchenstein pravokotno oblikovan formalni vrt, katerega osrednji del zavzema objekt ledenice.

Raziskave so pokazele, da znaša rekonstruirana velikost vrta  okrog 26 x 22 m. Znotraj pravokotne zasnove je bil osrednji del elipsasto oblikovan. Med zunanjo škarpo in elipsastim osrednjim delom, ki je bil namenjen za gredice, je potekala s prodniki tlakovana in z gramozom utrjena pot. Vrtne strukture in temelji zidov so se najbolje ohranili v severnem in deloma tudi v vzhodnem delu vrta. Ostalo je bilo zaradi izgradnje vojaškega poligona in ostalih dejavnosti, ki so se odvijale na prostoru parka in v neposredni bližini dvorca precej poškodovano. O obstoječem ribniku na mestu vrta  poročajo ustni viri. Ni znano kdaj so ga umestili v sklop formalnega vrta. Vzeti so bili vzorci za pelodne analize.
Izsledki arheoloških raziskav kažejo, da je bila ledenica locirana izven vrta in je od njega  verjetno veliko starejša.

V vitrinah je mogoče občudovati najdene odlomke keramičnih posod, poleg grobe tudi beloprsteno in fajančno keramiko, novodobne predmete vsakdanje rabe ter vojaške predmete. Razstavo spremlja zloženka.

Ob omenjeni razstavi je postavljena tudi spremljevalna razstava Kamni govorijo – rimski kamniti spomeniki na Koroškem, ki je bila prvič predstavljena že leta 2006. Na ogled so v sliki in besedi predstavljeni vsi do sedaj znani kamniti spomeniki na današnjem slovenskem Koroškem. Razstavo spremlja katalog, katerega avtorici sta Saša Djura Jelenko in dr. Julijana Visočnik.

Galerija

razstavni prostor
keramika

Informacije

LOKACIJADvorec Bukovje, Dravograd, 25. 6. - 4. 7. 2009