Mrtvaška postelja iz Kolacione

V dneh od 23. do 24. aprila 2009 je v Slovenj Gradcu potekal mednarodni kolokvij na temo “Onkraj reke Stiks”. Na kolokviju so bili predstavljeni grobovi veljakov Norika in Panonije. Glavna tema konference so bile rimske mrtvaške postelje.  Ob tej priložnosti smo zato v prostorih muzeja 23. 4. 2009 ob 17.30 odprli razstavo “Mrtvaška postelja iz Kolacione.” Domačo in tujo javnost smo želeli opozoriti na ekskluzivno arheološko najdbo, ki izvira iz Starega trga pri Slovenj Gradcu, hrani pa jo štajerski deželni muzej Joanneum v Gradcu.

Mrtvaško posteljo je davnega leta 1911 na območju grobišča rimske poštne postaje in naselbine Kolaciona odkril notar dr. Hans Winkler. Ohranila se je v obliki preštevilnih koščenih odlomkov posteljnih nog, ki so bili po vrhu vsega še umetelno izrezljani. Skupaj z ostalimi najdbami iz grobnice I so jih odpeljali v muzej v Gradec.  Pozornost je vzbudila leta 1986, ko jo je dunajski arheolog dr. Stefan Groh obdelal v svoji magistrski nalogi. Takrat so  jo tudi poslali na zahtevna restavratorska dela v Mainz.  Pomoto glede mesta, kjer je bila odkrita, smo rešili, ko smo v muzeju leta 2004 obdelali Winklerjevo zapuščino. Danes nedvomno velja, da gre za najdbo iz Starega trg pri Slovenj Gradcu. V njej sta bili poleg moškega pokopani še dve ženski osebi. Na odkritem marmornem nagrobniku se je ohranil del napisa, ki govori, da je bil pokojnik pomemben član mestne elite iz sosednjega municipija- Celeje. Poleg postelje so se v grobnici ohranile še druge bogate najdbe (steklene posode, bronasti deli noše, glinena oljenka). Grobnica skupaj z inventarjem sodi v 2. pol. 1. st. n. št. Način gradnje grobnice, italski uvoženi kosi in sestavni deli noriške noše kažejo na zgodnjo romanizacijo imetnika groba, hkrati pa simbolizirajo ohranjanje lastne noriško –  keltske tradicije.

Izrezljane noge mrtvaških postelj so v severovzhodnih provincah rimskega imperija znane samo z 28 lokacij. Izven Galije so znane z enajstih najdbišč. Do danes poznamo iz province Norik tri grobove s koščenimi in slonokoščenimi izrezljanimi ostanki mrtvaških postelj (Baldersdorf, Faschendorf in Stari trg). To le še dodatno poudarja pomen pokrajine, bogate z rudnimi bogastvi, kaže pa tudi na ukoreninjenost mestnega plemstva na podeželskem poselitvenem območju.
Noriške mrtvaške postelje lahko opredelimo kot uvožene kose. Na podlagi številnih primerjav se kot najverjetnejši izvor omenja severna Italija.

 

Galerija

razstavni prostor

Informacije

LOKACIJAGlavni trg 24, Slovenj Gradec, 23. 4. - 18. 12. 2009