Gozdarska in lesarska zbirka

Pokrajina med Peco in Pohorjem je bogata z gozdovi. Les so uporabljali za gradnjo stavb, izdelavo orodij, hišne opreme, obuval in kot kurivo v gospodinjstvih in v industrijskih obratih. Veliki porabniki lesa so bili v 18. in 19. stoletju fužine in rudniki. V zbirki so razstavljeni predmeti in orodja, ki so jih uporabljali pri vsakdanjem delu v gozdu in za obdelavo lesa. Prve žage na vodni pogon so v Evropi omenjene v 14. stoletju, v Dravski dolini leta 1403. Številnejše so v drugi polovici 19. stoletja, ko z izgradnjo železnice postane les izvozno blago, rezan les pa predstavlja pomemben vir dohodkov. Po drugi svetovni vojni so se nekatere žage razvile v lesno predelovalne obrate, kot je bila Lesna Slovenj Gradec.
Znamenitosti zbirke so: deblo 300 let starega macesna iz Koprivne, kolobar 200-letnega javorja s Primoža na Pohorju, rjavi medved ter modela žage venecijanke in mislinjske železnice.

Galerija

razstavni prostor
razstavni prostor

Informacije

LOKACIJANa gradu 2, Ravne na Koroškem; zbirka je bila na ogled od leta 1955 do leta 2015