Kulturni spomeniki v Mestni občini Slovenj Gradec

Zgodovina slovenjegraške pokrajine sega daleč nazaj v preteklost. K razvoju širšega prostora in urbane naselbine so botrovale dobre prometne poti, agrarne in neagrarne dejavnosti, številne obrti in trgovina. Slovenj Gradec ima izredno bogato zgodovino, ki se odraža skozi številne kulturne spomenike.

Na pobudo Mestne občine Slovenj Gradec je Koroški pokrajinski muzej v letu 2016 pristopil k projektu označevanja nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec ima 136 spomenikov lokalnega pomena. Projekt označevanja kulturnih spomenikov v Mestni občini Slovenj Gradec predvideva, da bodo v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov iz leta 2011 in dopolnjujočim Priročnikom, izdanima na podlagi 58. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (UR. l. RS, št. 16/08 in 123/08), postopoma označeni vsi nepremični kulturni spomeniki. To so spomeniki lokalnega pomena v mestnem jedru, arheološka najdišča, sakralne stavbe, etnološki spomeniki, sakralni-profani spomeniki in spominski objekti ter kapelice. Z njihovo označitvijo želimo domačinom in obiskovalcem približati zgodovino in odsev preteklosti Slovenj Gradca. Hkrati pa jim z oznako dodajamo pečat boljše prepoznavnosti.

V Mestni občini Slovenj Gradec obstajajo tudi trije spomeniki državnega pomena, to so cerkev sv. Duha, Vodriž – razvaline gradu in bolnišnica Trška gora.

Pri projektu sodelujejo:
Mestna občina Slovenj Gradec,
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Maribor.

Mestno jedro:

Slovenj Gradec – Graščina Rothenturn
Slovenj Gradec – Cerkev Sv. Elizabete
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 13
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 17
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 24
Slovenj Gradec – Hiša Trg svobode 1
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 28
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 33
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 36
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 37
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 40
Slovenj Gradec – Hiša Trg svobode 4
Slovenj Gradec – Hiša Trg svobode 5
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 27
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 34

Arheološki spomeniki:

Gradišče nad Slovenj Gradcem – Gradišče
Gradišče nad Slovenj Gradcem – Graščina
Mislinjska Dobrava – Arheološko območje Dobravski grad
Mislinjska Dobrava – Rimska cesta Celeia-Virunum
Raduše – Utrdba
Slovenj Gradec – Gomilno grobišče pod Gradiščem
Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko najdišče Colatio
Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko najdišče Colatio
Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko najdišče Grajski hrib
Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko najdišče Puščava

Sakralni spomeniki:

Legen – cerkev sv. Jurija
Stari trg pri Slovenj Gradcu – cerkev sv. Radegunde
Stari trg pri Slovenj Gradcu – cerkev sv. Pankracija
Šmartno pri Slovenj Gradcu – cerkev sv. Martina