Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 36

(EŠD 7986)

Današnja podoba hiše je iz leta 1896. Njena notranjost kaže, da je starejša, in sicer iz 17. stoletja. Je enonadstropna, triosna stavba, poleg ima še dvorišče. Prvo os členi pravokotni portal, do koder vodijo stopnice. V pritličju so izložbene odprtine. Nadstropna okna imajo profilirane obrobe in karnise. V parapetih se pojavljajo motivi rombov. Med drugo in tretjo osjo so vidni ostanki nekdanje poslikave. Klet ima kamnit banjasti obok. Veža je križno-grebenasto obokana. V njej je domnevno prebivala družina slovenjegraških, baročnih slikarjev Straussov, katerih slike krasijo večino baročnih oltarjev v cerkvah Mislinjske, Dravske in Mežiške doline.

Alt naslov slike

Razglednica, freska na Straussovi hiši leta 1940 (vir: Koroški pokrajinski muzej)

Alt naslov slike

Razglednica z hišo Glavni trg 36 (vir: Koroški pokrajinski muzej)

 

Slovenj Gradec – House on Main Square 36

(HRN 7986)

The house acquired its present-day appearance in 1896. Its interior indicated that it is older, originating from the 17th century. It is a single floor, three-axis building with a courtyard. The first axis is divided by a rectangular portal, connected with a staircase. The ground floor is fitted with display windows. The windows on the upper floor have profiled trims and cornices. The parapets contain rhombus motifs. Some preserved fragments of wall painting can be seen between the second and third axis. The basement is covered with a stone pointed barrel vaulting. The vestibule has a ribbed groin vaulting. It is believed that the house was a residence of the Strauss family of Baroque painters from Slovenj Gradec, whose paintings adorn most of the Baroque era altars in the churches of the Mislinja, Drava and Meža Valley.

Alt naslov slike

Postcard, fresco on the Strauss family house from 1940 (source: The Carinthian Regional Museum)

Alt naslov slike

Postcard with a house on Main Square 36 (source: The Carinthian Regional Museum)