Biseri naše kulturne krajine

Projekt Biseri naše kulturne krajine je potekal v okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija med letoma 2008 in 2012. Številna znamenja in manjši spomeniki slikovito upodabljajo našo kulturno zgodovino in opisujejo življenje, šege in navade ter ljudsko pobožnost podeželskega prebivalstva. K njim prištevamo: kapele, križeve pote, znamenja, križe, kultne in pravne spomenike, pomnike, spomenike s področja obrti, kmetijstva in industrije, fasadne ornamente, vrelce in vodnjake. Digitalni atlas kulturnih spomenikov obmejnega območja med Avstrijo in Slovenijo opozarja na skupne značilnosti in na posebnosti skupne kulturne dediščine na avstrijskem in slovenskem Koroškem. Na spletni strani Biseri naše kulturne krajine/Juwelen unserer Kulturlandschaft http://www.kleindenkmaeler.at/home_sl/ najdete koristne informacije in slikovno gradivo.

Cilji projekta: zbiranje podatkov, dokumentiranje in digitalno evidentiranje manjših kulturnih spomenikov; kulturnozgodovinske in etnološke obdelave in raziskave zbranega gradiva; bilateralno, vsebinsko in strokovno sodelovanje; informiranje in osveščanje javnosti o pomenu manjših kulturnih spomenikov kot dragocene kulturne dediščine.

Projektni partnerji: Kärntner Bildungswerk (vodilni partner), Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Koroški pokrajinski muzej in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Projekt so podprli: Evropska Unija, Republika Slovenija in Dežela Koroška.

Pilotne občine v Sloveniji: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Vuzenica, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Mislinja.

Za vsako občino je oblikovana knjižica BISERI NAŠE KULTURNE KRAJINE:

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Črna na Koroškem
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-crna-na-koroskem

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Dravograd
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-dravograd

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Mežica
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-mezica

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Mislinja
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-mislinja

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Muta
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-muta

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Podvelka
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-podvelka

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Prevalje
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-prevalje

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Radlje ob Dravi
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-radlje-ob-dravi

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Ravne na Koroškem
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-ravne-na-koroskem

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Ribnica na Pohorju
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-ribnica-na-pohorju

Spomeniki in kulturna dediščina v Mestni občini Slovenj Gradec
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-mestni-obcini-slovenj-gradec

Spomeniki in kulturna dediščina v občini Vuzenica
spomeniki-in-kulturna-dediscina-v-obcini-vuzenica