Tri tisočletja železarstva na Slovenskem

Slovenska pot kulture in železa

Železo je že tri tisočletja kazalec gospodarske in vojaške moči ter ena najpomembnejših kovin, osnova vse bolj razširjeni zlitini, jeklu. Skozi zgodovino so bila posebej cenjena metalurška in tehnična znanja, nujno potrebna za izdelovanje najkvalitetnejših izdelkov. Z industrijsko revolucijo so se uveljavile številne tehnične novosti, ki so omogočile proizvodnjo velikih količin kvalitetnih in plemenitih jekel ter najrazličnejših izdelkov, uporabnih v gospodinjstvu, urbanem prostoru in industriji.

  

Foto: Ingot, železarski polizdelek izpred 2000 let, odkrit v Lescah. Original hrani Gorenjski muzej Kranj, foto: Tomo Jeseničnik

Sodelavci razstave

Besedila:
mag. Karla Oder, dr. Verena Perko, dr. Jakob Lamut, Irena Lačen Benedičič, Iris Zakošek, Borut Križ, Petra Stipančič, Majda Pungerčar, mag. Borivoj Breže, dr. Matija Žargi, Roman Haber, Mija Ogrin, Magdalena Breznikar, Stanislav Ajdič, Saša Florjančič, dr. Matjaž Knap;

Fotografije:
Borut Križ, Tomaž Lauko, Slavko Smolej, mag. Borivoj Breže, mag. Gerhard Angleitner, Igor Lapajne, mag. Vlado Vilman, iz fototek: Koroškega pokrajinskega muzeja, Gornjesavskega muzeja Jesenice, Tehniškega muzeja Slovenije, Dolenjskega muzeja Novo mesto, Gorenjskega muzeja Kranj, Muzeja novejše zgodovine Celje, Muzeja narodne osvoboditve Maribor, Muzejev radovljiške občine – Kovaškega muzeja Kropa

Muzeološko svetovanje:
dr. Verena Perko

Idejna zasnova in koordinacija:
mag. Karla Oder

Oblikovanje:
dr. Sonja Ifko

Strokovni recenzenti:
dr. Jakob Lamut, Maksimilijan Večko, Gorazd Tratnik, mag. Tadej Brate, Andrej Vrečič, Alojz Rozman, dr. Ivo Pahule;

Sodelujoči muzeji in ustanove:
Koroški pokrajinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice, Tehniški muzej Slovenije, Dolenjski muzej Novo Mesto, Gorenjski muzej Kranj, Muzej novejše zgodovine Celje, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Narodni muzej Slovenije, Izobraževalni center Štore in Muzej železarstva Štore, Ustvarjalno središče Breznikar Šmartno pri Litiji, Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, Univerza Maribor, Fakulteta za strojništvo, Zveza društev tehnikov in inženirjev Maribor, Štore Steel, Metal Ravne, Šolski center Ravne na Koroškem.

Prvo odprtje razstave:
Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem, junij – oktober 2008

Gostovanja:

  • Gornjesavski muzej Jesenice, Jesenice, oktober – november 2008,
  • Dolenjski muzej Novo mesto, Novo mesto, februar – maj 2009,
  • Železarski muzej Štore, Štore, junij – julij 2009,
  • Madžarski naftni muzej (Magyar Olajipari Múzeum), Zalaegerszeg, avgust – september 2009,
  • Madžarski livarski muzej (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Öntödei Múzeuma), Budimpešta, oktober – november 2010,
  • Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, december 2010 – februar 2011,
  • Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki, april – maj 2011,
  • Zvezni državni institut kulture Politehnični muzej, Moskva, oktober – november  2011