Turistična destinacija Zahodno Pohorje

Občina Ribnica na Pohorju je na 4. Javni poziv za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt  »Turistična destinacija Zahodno Pohorje«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD,  je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT, ki je projektni predlog potrdilo, zato je bila z upravičencem sklenjena pogodba. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Nosilec projekta:
Občina Ribnica na Pohorju

Projektni partnerji:
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec
KTV d. o. o.
Društvo narava Pohorja

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje:1 Ustvarjanje delovnih mest
Podukrep:1. A Spodbujanje aktivacije endogenih potencialov za dodajanje vrednosti trajnostnemu turizmu in inovativnemu krožnemu gospodarstvu.
Namen in aktivnosti projekta:
Oblikovanje nove turistične ponudbe oz. aktivnosti z izgradnjo turistične cestne infrastrukture (pločnik – povezava za pešce), ki v projektu predstavlja povezavo do aktivacije endogenega potenciala oz. naravnega bogastva, to je neokrnjena narava Pohorja, kot turistični potencial območja. Skozi projekt se želi povezati naravovarstvene vsebine s tradicionalno rabo pohorskih planj in jih uporabiti za načrtovanje nove turistične aktivnosti.

Investicija v infrastrukturne povezave centra s smučiščem, ki predstavlja izgradnjo pločnika za pešce, ima širok vpliv na razvoj Občine Ribnice na Pohorju, sosednje občine in razvoj celotne Koroške regije. Opredeljena operacija ne bo pomenila le veliko pridobitev za prebivalce v naselju Ribnice na Pohorju in občane celotne Občine Ribnice na Pohorju ter vse obiskovalce (turiste) tega območja, ampak je to velika pridobitev za pospešitev razvoja trajnostne mobilnosti. Z investicijo se bodo izboljšale povezave v naselju Ribnica na Pohorju. Postavitev pločnika bo izboljšala in vzpostavila infrastrukturno povezavo v naselju od centra Ribnice na Pohorju do smučišča Ribnica na Pohorju. Izgradnja pločnika bo velika pridobitev za pospešitev razvoja trajnostne mobilnosti. Z izvedbo operacije se bo izboljšal tudi dostop do turističnih objektov – povezava centra s smučiščem, zato je investicija zelo pomembna s turističnega vidika. S turističnega vidika pa so pomembne tudi vse ostale projektne aktivnosti, ki skupaj tvorijo novo turistično podobo lokalnega okolja.

Cilji in rezultati projekta:
S projektnimi aktivnostmi, ki spadajo v projekt »Turistična destinacija Zahodno Pohorje« se želi izoblikovati celostna turistična aktivnost. Povezati turistično usmerjen center Ribnice na Pohorju, ki je bogat s kulturno dediščino s smučiščem (s pomočjo pločnika), ki predstavlja vez do naravnih bogastev Pohorja, planj. Ob pločniku, s pomočjo katerega bodo turisti varno prešli »most« med urbanim okoljem in naravo podeželja, bo urejena tudi informacijska tabla, ki bo turiste in domačine vodila v svet naravnih vrednot Pohorja. Preplet vsebin na tabli bo prikazoval predvsem pohorske planje in njihovo tradicionalno rabo, ki je tudi osrednja tema v dveh etnografsko dokumentarnih filmih (Pohorske planje in Vzreja volov – ti so s planjami močno povezani). Ker bo snemanje filma o vzreji volov prineslo veliko etnografskega materiala, bo kot del turistične aktivnosti načrtovana tudi potujoča razstava o volih s predstavitvijo filma; na temo pohorskih planj in varovanja narave pa bodo izvedena predavanja za turiste, domačine, ranljive skupine in ostalo ciljno publiko iz različnih občin. Predavanja bodo podkrepljena s predstavitvijo filmov. Tako bodo projekte aktivnosti predstavljale pomembno turistično pridobitev in hkrati turistično promocijo kraja oz. občine Ribnica na Pohorju, kar je glavni cilj projekta.

 

Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDV (€)Odobrena višina zneska sofinanciranja (€)
171.550,32 €114.999,69 €

 

Način financiranja:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Lokacija izvajanja projekta:
–          Občina Ribnica na Pohorju;

–          Mestna občina Slovenj Gradec;

–          Občina Radlje ob Dravi;

–          Občina Mislinja.

 

Časovni okvir izvajanja projekta:
Predviden zaključek projekta je v decembru 2021.

Povezave do spletnih strani:
https://www.eu-skladi.si/