Geopark Karavanke

Čezmejni projekt Geopark Karavanke, sofinanciran s sredstvi Evropske unije OP 2007-2013, je potekal med leti 2010 in 2014. Projektni partner Koroški pokrajinski muzej je sodeloval s projektnimi partnerji pri varovanju in promociji kulturne dediščine ter različnih oblikah promocije geološke in kulturne dediščine. V okviru projekta so nastale nove stalne razstave o železarstvu in naravnih danostih, ki so omogočile razvoj te gospodarske dejavnosti, o izjemnih geoloških posebnostih in o premogovniku Leše.

Partnerji
Podzemlje Peca d.o.o., Obirske jame – Obir Tropfsteinhölen, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor, Občina Črna na Koroškem, Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Globasnica – Gemeinde Globasnitz, Obćina Sele – Gemeinde Zell, Trška občina Bistrica nad Pliberkom – Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg, Koroški pokrajinski muzej, Enota Ravne na Koroškem, RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, Regionalmanagement Kärnten Dienstleistung – GESmbH.

Nosilec projekta: Podzemlje Peca, d. o. o.

Termin: 2010-2013

Cilji: Raziskava o nahajališčih in prvotnih virih železove rude za železarske obrate v Mežiški dolini ter raziskava o zgodnjem razvoju železarstva na Koroškem. Pridobili bomo podatke iz katastrov in drugih virov ter z dodatnimi izsledki raziskav pripravili razstavo o geoloških posebnostih na območju občine Ravne na Koroškem in vplivu železarstva na razvoj območja. Z navedenim projektom bomo sodelovali s projektnimi partnerji pri pripravi podlag za vzpostavitev Geoparka, ki bo omogočil intenzivnejši trajnostni razvoj navedenega območja.

Geopark Karavanke