Kulturni spomeniki v Občini Mislinja

Koroški pokrajinski muzej je pod strokovnim vodstvom ZVKDS, OE Maribor v Občini Mislinja pričel z označevanjem nepremičnih kulturnih spomenikov. V Občini Mislinja obstaja 45 kulturnih spomenikov, to so spomeniki lokalnega pomena od arheoloških najdišč, sakralnih stavb, spominskih objektov do etnoloških in profanih spomenikov.


Mislinja, razglednica poslana 18. 6. 1942.

Spomenik nadvojvodi Janezu; spomenik-nadvojvodi-janezu