Slovenj Gradec – Hiša Trg svobode 5

(EŠD 7995)

Leta 1876 je na tem mestu stala kmetija, katere lastnik je bil Johann Solle. Hišo so nato zgradili leta 1884. Posest je konec 19. stoletja kupila Mestna župnija Slovenj Gradec. Med 2. svetovno vojno jo je zasedel nemški okupator. Po koncu vojne, leta 1949, je posest spet postala župnijska last. Od leta 1937 do leta 2013 je v njej deloval Sokličev muzej, ki je nato svoje prostore preselil v Koroški pokrajinski muzej. Letos mineva 80 let od ustanovitve Sokličevega muzeja. V osrednji osi je poudarjen rizalit, kjer je polkrožni portal izveden v rustiki. Nadstropna okna so obdana s pilastri in profiliranimi kapiteli. Stranska fasada je enako obdelana kot glavna.

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Sokličev muzej (1937-2013) (vir: Koroški pokrajinski muzej)

 

Slovenj Gradec – House on Freedom Square 5

(HRN 7995)

In 1876, a farm owned by Johan Solle stood on these grounds. The house was built in 1884. The entire estate was purchased by the City Parish of Slovenj Gradec at the end of the 19th century. During the 2nd World War it was seized by the German occupation forces. After the end of the war, in 1949, the estate was returned to the parish. Between 1937 and 2013 it accommodated the Soklič Museum which was then relocated to the Carinthian Regional Museum. This year marks the 80th anniversary of the founding of the Soklič Museum. The central axis is embellished with an avant-corps containing a semi-circular rustic portal. The windows on the upper floor are surrounded with pilasters and profiled capitals. The lateral facade was implemented in the same way as the main facade.

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Alt naslov slike

Soklič Museum (1937-2013) (source: The Carinthian Regional Museum)