Slovenj Gradec – Hiša Trg svobode 4

(EŠD 7994)

Na tem mestu sta leta 1874 stala vrt in kmetija, katerih lastnik je bil Michael Amtmann. Naslednji lastniki hiše so bili: 1875 Gertraut Amtmann, 1889 Anton Katz, 1895 Anton in Ida Tschebul, 1900 Johann in Apollonija Gasper, 1903 Johann in Robert Kokoschinegg, 1926 dr. Vinko Železnikar in nato njegova žena Pavla Železnikar. Enonadstropno, vogalno hišo so zgradili okoli leta 1900. Njeni osrednji osi sta rizalitno poudarjeni. Nadstrešni zidec ima balustrade. Nadstropna okna so polkrožno zaključena. V rustificiranem pritličju so se ohranile neobaročne vratnice, ki imajo polkrožno obliko. Njena stranska fasada, ki gleda na Meškovo ulico, je enako izvedena kot glavna fasada. Pred požarom v Slovenj Gradcu, 10. maja 1903, sta na tem mestu stali dve hiši. Tretja, takrat odstranjena, pa je zavzemala vogal z Meškovo ulico in je segala globlje na Trg svobode. Današnjo podobo je dobila po požaru leta 1903 in je delo italijanskih gradbenikov. Po pripovedih naj bi bila hiša družine Železnikar ena prvih v mestu, ki je imela urejen vodovod. Vodo so imeli napeljano v pritličje in prvo nadstropje. V vseh prostorih so bile nameščene lončene peči, s katerimi so se ogrevali. Imeli so dvoje angleških stranišč. Po letu 1926 je bilo pritličje razdeljeno na dva dela. V desnem delu pritličja je imel dr. Vinko Železnikar (1877–1936) ordinacijo in čakalnico. Poleg čakalnice so imela stanovanja njihove služkinje. Ordinacija je delovala vse do leta 1945. V levem delu pritličja so živeli zdravniki, ki so opravljali ordinacijo. V nadstropju je živela družina Železnikar. Po 2. svetovni vojni je bila v teh prostorih ustanovljena bolniška blagajna. Na tem mestu je imel leta 1951 svoje prve prostore Muzej ljudske revolucije. Leta 1958 so si hišo razdelili Marjan, Cveta in Božo Železnikar. Leta 1960 je postalo zemljišče brez stavbe družbena lastnina, 1961 so pritličje nacionalizirali.

Alt naslov slike

Trg Svobode 4 (foto: Edi Koraca)

Alt naslov slike

Vinko Železnikar (1877-1936) (vir: Mestna občina Slovenj Gradec)

 

Slovenj Gradec – House on Freedom Square 4

(HRN 7994)

In 1875, a garden and a farm owned by Michael Amtmann stood on its grounds. Its next owners were: 1875 Gertraut Amtmann, 1889 Anton Katz, 1895 Anton and Ida Tschebul, 1900 Johann and Apollonija Gasper, 1903 Johann and Robert Kokoschinegg, 1926 Dr. Vinko Železnikar followed by his wife Pavla Železnikar. This single floor corner house was built around 1900. The two central axes of the house are accentuated by an avant-corps. The dormer wall has balustrades. The windows on the upper floor are concluded with a semi-circular shape. The semi-circular non-Baroque door leaves have been preserved on the rustic ground floor. The lateral facade of the house facing the Meškova Street was made in the same way as the main facade. Before the Slovenj Gradec fire on 10th May 1903, there were two houses situated on these grounds. The third house, which was removed at the time, occupied the corner with Meškova Street and extended further towards the Freedom Square. Its present-day appearance was designed after the 1903 fire by Italian constructors. According to some stories, the home of the Železnikar family was one of the first houses in town equipped with a plumbing system. Water supply was available on the ground floor and on the first floor. All rooms were furnished with masonry stoves used for heating. The house had two “English” toilets. After 1926, the ground floor was divided in two parts. The physician Vinko Železnikar (1877–1936) used the right-hand part for his medical practice and a waiting room. The rooms next to the waiting room were occupied by housemaids. The medical practice remained open until 1945. The left-hand part of the ground floor was occupied by doctors that managed the medical practice. The Železnikar family lived on the upper floor. After the 2nd World War, these premises were used to establish a sickness fund. In 1951, the same location was also used as the first headquarters of the People’s Revolution museum. In 1958, the house was shared by Marjan, Cveta and Božo Železnikar. The land without the building became community property in 1960 and the ground floor was nationalized in 1961.

Alt naslov slike

House on Freedom Square 4 (photo: Edi Koraca)

Alt naslov slike

Vinko Železnikar (1877-1936) (source: City Municipality Slovenj Gradec)