Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 34

(EŠD 7985)

Hiša, ki je v osnovi iz 17. stoletja, tvori pomemben del starega mestnega jedra. Triosna nadstropna stavba ima preprosto historicistično fasado. Pritličje, ki je od nadstropja ločeno s konkavnim venčnim zidcem, je predelano v izložbene odprtine. Baročno oblikovana portalna odprtina vodi v križno-grebenasto obokano vežo. Nadstropna okna imajo gladke obrobe, ki se podaljšujejo do venčnega zidca. Klet ima opečnate banjaste oboke z oprogami. Medičarske in svečarske delavnice sodijo med najstarejše obrti, v njih izdelujejo in prodajajo medenjake, medeno žganje, medice in sveče. Najprej so se pojavile v mestih in trgih, na podeželju pa v 19. stoletju. Medičarstvo imenujejo tudi lectarstvo, in sicer po okrasno oblikovanem pecivu, lectu. V mestnem jedru Slovenj Gradca že od leta 1757 deluje tradicionalna domača lectarska oz. medičarska in svečarska obrtna delavnica Perger. Vse spretnosti in znanja se v tem družinskem podjetju iz roda v rod prenašajo že deveto generacijo. Vsi izdelki so ročno narejeni iz naravnih sestavin. Družinsko podjetje proizvaja izdelke medičarske in svečarske kulturne dediščine (medeno pecivo in pijače, izdelki iz lecta, medenjaki, sveče, lizike …), poleg tega ponujajo še izdelke industrijskega oblikovalca, akademika in umetnika Oskarja Kogoja. Družinsko podjetje Perger je vključeno tudi v Združenje rokodelcev Slovenije, Art&Craft Slovenija.

Alt naslov slike

Hiša Glavni trg 34 (vir: Koroški pokrajinski muzej)

Alt naslov slike

Hiša Glavni trg 34 (vir: Perger 1757, Medičarstvo, lectarstvo in svečarstvo)

 

Slovenj Gradec – House on Main Square 34

(HRN 7985)

The house that originates from the 17th century constitutes an important part of the old city centre. The three-axis two-storey building has a simple historicistic facade. The ground floor is separated from the upper floor by a concave cornice and has been reconstructed into display windows. The Baroque style portal leads to the vestibule covered by a ribbed groin vault. The windows on the upper floor have smooth trims extended all the way to the cornice. The cellar is supported by barrel vaults with transverse arches. The gingerbread and candle-making workshops producing gingerbread, honey brandy, mead and candles are one of the oldest local crafts. They were first established in towns and town squares and started to appear across the countryside in the 19th century. The gingerbread baking trade is also called “lectarstvo” after the traditional decorated pastry “lect”. The Perger family has been making traditional gingerbread products and candles since 1757 in their own crafts workshop in the centre of Slovenj Gradec. The skills and knowledge cultivated in the family over generations has already been passed down its ninth generation. All products are handcrafted from natural ingredients. The company manufactures traditional gingerbread and wax products (honey-bread pastry and honey drinks, gingerbread products, honey cakes, candles, lollipops etc.) and also offers products made by Oskar Kogoj, an industrial designer, academic and artist. The Perger family company is also a member of the national association Art&Craft Slovenia (Združenje rokodelcev Slovenije).

Alt naslov slike

House on Main Square 34 (source: The Carinthian Regional Museum)

Alt naslov slike

House on Main Square 34 (source: Perger 1757, Gingerbread and Candle making)