Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 24

(EŠD 7978)

Sodi med najstarejše slovenjegraške meščanske hiše, saj se je prvič omenjala že leta 1612. Stavba je bila nekoč mestna hiša. Po letu 1634 jo je mesto odkupilo od šmarškega župnika. Oblikovana je z elementi severnega in italijanskega baroka, oboki v notranjosti in arkade na dvorišču so iz 17. stoletja. Prvotno je bila hiša nižja, v drugo nadstropje so jo pozidali leta 1885 in ji uredili rustično severno-renesančno fasado današnje oblike. Sedemosna, dvonadstropna stavba se nahaja na vogalu Šolske ulice in Glavnega trga. Ulična fasada je razdeljena na tri enako široke vertikalne dele. V osrednjem delu izstopa triosni rizalit spolkrožno usločenim portalom v pritličju in s stopničastim trikotnim čelom na strehi, v katerem se nahaja mestni grb. Pritličje je rustificirano, okna v pritličju in v obeh nadstropjih so polkrožno zaključena. Okna v nadstropju krasijo vmesni pilastri s kapiteli in okenske police. Dvoosna stranska fasada ni obdelana kot glavna, ima predelana okna in zaključni podstrešni venec. Notranje dvorišče je na severni in na zahodni strani obdano z nadstropnimi arkadami. Te slonijo na pritličnih slopih in nadstropnih toskanskih stebrih. Arkadni hodniki so križno obokani. Nekoč so bili v pritličju severnega trakta zapori. Leta 1842 so bili na tem zemljišču stavba, dvorišče in skladišče za les. V letih 1804 in 1867 je bil tukaj sedež okrajnega glavarstva. Med letoma 1919 in 1941 je bil sedež okraja. Leta 1930 se je mestna hiša uradno preimenovala v Državni urad Kraljevine Jugoslavije. Med letoma 1920 in 1933 je v 2. nadstropju hiše živela štiričlanska družina Romold (družina okrajnega sodnika). V pritličju stavbe je bila veža, kjer so bile stopnice v klet in v 1. nadstropje. Na levi strani veže so bili prostori občine, na desni strani pa stanovanjski prostori sodne sluge. Na koncu veže so bila vrata, od koder se je dalo priti na dvorišče, kjer je bila lesena drvarnica. V pritličju so bili tudi zapori in za njimi še vrt, ki ga je uporabljala družina Romold. Moški in ženski zapori so delovali do leta 1955. V 1. nadstropju so bili prostori okrajnega sodišča in davkarije. V 2. nadstropju pa je družina Romold imela predsobo, najemniško sobo, zakonsko spalnico, jedilnico, otroško sobo, manjšo sobo za služkinjo, kuhinjo, shrambo, t. i. »špajz«, hodnik in stranišče na »štrbunk«. Družina je za svoje lastne potrebe uporabljala tudi klet in podstrešje. Hiša ni imela urejenega vodovoda. Vodnjak je bil pred stavbo, kjer danes stoji Venetski konj, delo kiparja Oskarja Kogoja. Med 2. svetovno vojno je imela v hiši svoj sedež nemška oblast. Po vojni je nato v teh prostorih imela pisarne tudi UDBA. Od leta 1956 se v hiši nahajata Koroška galerija likovnih umetnosti in Koroški pokrajinski muzej.

Alt naslov slike

Nekdanja mestna hiša 1938 (vir: Jurij Simoniti)

Alt naslov slike

Nekdanja mestna hiša ob napovedi vojne leta 1914 (vir: Koroški pokrajinski muzej)

Alt naslov slike

Pred nekdanjo mestno hišo je stal vodnjak, 9. 7. 1932 (vir: Koroški pokrajinski muzej)

 

Slovenj Gradec – House on Main Square 24

(HRN 7978)

It is one of the oldest bourgeois houses in Slovenj Gradec, mentioned for the first time already in 1612. The building used to be a city hall. After 1634 the city purchased it from the Šmartno priest. Its design included elements from the Northern and Italian Baroque; the interior vaults and the arcades on the courtyard are from the 17th century. The original house was lower and was given the second floor in 1885 as well as the today’s rustic Northern Renaissance facade. The seven-axis, two floor building is located on the corner of the Šolska ulica (School Street) and the Main Square. Its street-facing facade is divided in three equally wide vertical sections. In the central section there is a striking three-axis avant-corps with a portal shaped as a semi-circular arch on the ground floor and a graduated triangular top on the roof bearing the city’s coat of arms. The ground floor has a rustic design, the windows on the ground floor and both upper floors have a semi-circular finish. The windows on the upper floor are embellished with pilasters in the middle, capitals and window sills. The two-axis side facade was not built in the same way as the main facade: its windows were altered and it has a finishing attic trim. The interior courtyard is surrounded with two-storey arcades on the northern and the western side. They are bowing toward ground floor columns and Tuscan pillars on the upper floor. The arcade hallways have a groin vaulting. In the past, the northern wing on the ground floor was used as a prison. In 1842, this land included a building, a courtyard and a woodshed. From 1804 to 1867, it hosted the headquarters of the District administration. Between 1919 and 1941 it was used as the County headquarters. In 1930, the city hall was officially renamed “Državni urad Kraljevine Jugoslavije” (National Office of the Kingdom of Yugoslavia). In the period between 1920 and 1933, four members of the Romold family lived on the 2nd floor of the building (family of the local Magistrate). There was a vestibule on the ground floor of the building, which also included the stairway to the basement and the 1st floor. The left-hand side of the vestibule hosted the premises of the municipality and the right-hand side the private dwelling of the court usher. At the end of the vestibule, there was a door that provided access to the courtyard with a wooden woodshed. The ground floor also included prisons and a back garden, which was used by the Romold family. The male and female prisons remained operational until 1955. The 1st floor included the court premises and the tax office. On the 2nd floor the Romold family had their own vestibule, rental room, master bedroom, dining room, children’s room, small maid’s room, kitchen, pantry or “špajz”, hallway and a “pit toilet”. The family also had the basement and the attic for their own personal use. There was no plumbing in the house. There was a fountain in front of the building, where today there is a statue of the Venetian horse by Oskar Kogoj. During the 2nd World War the house was also used as the headquarters for German occupation authorities. After the war, the same premises were used as offices for the UDBA (State Security Administration). From 1956, the building houses the The Carinthian Gallery of Fine Arts and The Carinthian Regional Museum.

Alt naslov slike

The former city hall in 1938 (source: Jurij Simoniti)

Alt naslov slike

The former city hall at the time of war declaration in 1914 (source: The Carinthian Regional Museum)

Alt naslov slike

There was a fountain in front of the former city hall, 9. 7. 1932 (source: The Carinthian Regional Museum)