Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 40

(EŠD 7990)

Enonadstropna hiša iz preloma iz 17. v 18. stoletje je med najlepšimi baročnimi hišami v mestnem jedru. V rustificiranem pritličju fasade so ohranjene originalne bidermajerske vratnice. Okna v pritličju imajo gladke obrobe, v prvem nadstropju pa imajo profilirane okvirje in polkrožno zaključene karnise. Vogali nadstropja so dodatno poudarjeni z dvema pilastroma. Stranska fasada v pritličju je izvedena v rustiki, členi jo le ena okenska os. Na notranji strani dvorišča je v nadstropju leseni »gank«. Na fasadi je levo od portala plošča z napisom, kjer piše, da se je v tej hiši leta 1860 rodil skladatelj Hugo Wolf (1860–1903). Po Hugovi smrti (22. 2. 1903) je v septembru istega leta Društvo Huga Wolfa z Dunaja na pročelju njegove rojstne hiše odkrilo spominsko ploščo. Hiša je bila v lasti usnjarske družine Wolf domnevno že od 2. polovice 18. stoletja. Leta 1867 se je zgodil hud požar, ki je uničil hišo, delavnico, skladišče in gospodarsko poslopje. Družina Wolf je ves čas sumila, da je bil požar podtaknjen. Po smrti matere Katarine in očeta Philippa je hišo podedovala Adrienne Wolf (poročena Koršič). Njo je leta 1923 nasledil njen sin Oto Koršič. Leta 1932 jo je prodal zadnjima upraviteljema šoštanjske usnjarne, Herbertu in Walterju Woschnaggu. Leta 1943 jima je nemška oblast odvzela lastninske pravice do hiše. Vizija takratne nemške oblasti in prof. Hansa Wamleka s Ptuja je bila nemška glasbena šola in muzej skladatelja Huga Wolfa. Po koncu 2. svetovne vojne sta bila ukinjena. Takrat so odstranili tudi spominsko ploščo, ki jo je uspel rešiti in shraniti slovenjegraški župnik Jakob Soklič. Ploščo so ponovno namestili na pročelje hiše ob prenovi hiše leta 1985. Stavba je bila leta 1950 nacionalizirana. Tri leta pozneje je v njej začela delovati Glasbena šola Slovenj Gradec. Leta 1960 je Občina Slovenj Gradec na pročelju hiše odkrila spominsko ploščo, posvečeno Hugu Wolfu. Stavbo so leta 1985 delno prenovili. V zid so na dvorišču vdelali nagrobne plošče in spominsko ploščo, ki je bila nekdaj na pročelju. Ob 130. obletnici skladateljevega rojstva so odkrili bronast doprsni kip, delo akademskega kiparja Mirsada Begića. Leta 2010 se je začela celovita/temeljita prenova hiše. Od leta 2012 je v rojstni hiši Huga Wolfa Spominski muzej in Mednarodni dokumentacijsko-informacijski center.

Alt naslov slike

Spominsko odkritje plošče na rojstni hiši Huga Wolfa leta 1903 (vir: Koroški pokrajinski muzej)

Alt naslov slike

Rojstna hiša Huga Wolfa (1860–1903) (vir: Koroški pokrajinski muzej)

 

Slovenj Gradec – House on Main Square 40

(HRN 7990)

This single floor house from the turn of the 17th to the 18th century is one of the most beautiful Baroque houses in the city centre. The original Biedermeier door leaves are still preserved on rustic ground floor facade. The ground floor windows have smooth trims, while the windows on the upper floor have profiled frames and cornices concluded with semi-circular edges. The corners of the upper floor are additionally accentuated with two pilasters. The lateral facade on the ground floor is made in rustic style and only divided by one window axis. On the upper floor of the interior side of the courtyard, there is a traditional wooden balcony (“gank”). The facade on the left-hand side of the portal contains a plaque with an inscription indicating the composer Hugo Wolf (1860–1903) was born in this house in 1860. After Hugo’s death (22. 2. 1903), the Hugo Wolf Society from Vienna discovered this memorial plaque on the frontage of his birth house in September of the same year. The Wolf family of tanners allegedly owned the house since the 2nd half of the 18th century. There was a disastrous fire in 1867 that destroyed the house, the workshop, the warehouse and the agricultural building. The Wolf family harboured suspicions that the fire was framed. After the death of the mother Katarina and father Philipp the house was inherited by Adrienne Wolf (married Koršič). In 1923 she was succeeded by her son Oto Koršič. In 1932, the latter sold the house to the last directors of the Šoštanj tannery, Herbert and Walter Woschnagg. Their ownership rights were taken away by the German authorities in 1943. The German authorities, together with Professor Hans Wamlek from Ptuj, envisaged a German music school and a museum in honour of the composer Hugo Wolf. In the same period, the memorial plaque was removed, which was then salvaged and stored by Jakob Soklič, the priest of Slovenj Gradec. The plaque was placed back to the frontage when the house was renovated in 1985. The building was nationalized in 1950. Three years later it saw the opening of the Slovenj Gradec Music School. In 1960, the City Municipality of Slovenj Gradec unveiled the memorial plaque dedicated to Hugo Wolf. The building underwent partial renovation in 1985. The wall on the courtyard was mounted with tombstones and the memory plaque that used to be displayed on the frontage. On the occasion of the 130th anniversary of the composer’s birth, a bronze bust sculpture was unveiled, which was made by an academic sculptor Mirsad Begić. The year 2010 saw the beginning of a complete and extensive renovation of the house. Since 2012, the birth house of Hugo Wolf accommodates the Hugo Wolf Memorial Museum as well as the Hugo Wolf International Documentation Information Centre.

Alt naslov slike

Memorial plaque on the birth house of Hugo Wolf unveiled in 1903 (source: The Carinthian Regional Museum)

Alt naslov slike

The birth house of Hugo Wolf (1860–1903) (source: The Carinthian Regional Museum)