Župankova domačija

Oborožene sile nemškega okupatorja so v drugi polovici novembra 1944 izvedle ofenzivo na območju Kozjaka proti Lackovemu odredu. Skupina partizanov 3. bataljona Lackovega odreda je 23. novembra 1944 prenočila na domačiji p.d. Župank, Št. Janž pri Radljah, ko jih je nenadoma obkolila in napadla močnejša nemška enota.
V spomin na sedem padlih partizanov je leta 1983 takratna organizacija Zveze borcev Občine Radlje ob Dravi ob domačiji postavila spomenik. Leta 1984 pa so v hiši Župankove domačije v sodelovanju s takratnim Koroškim pokrajinskim muzejem revolucije odprli tudi stalno muzejsko zbirko o zgodovini osvobodilnega gibanja na območju Kozjaka in o Lackovem odredu. Na ogled je bila do leta 2008.

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi, je leta 2013 v prostorih Župankove domačije postavil na ogled razstavo Partizanska saniteta na Koroškem, avtorja dr. Marjana Linasija. Razstava, ki je že bila na ogled v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Slovenj Gradec, je vsebinsko razdeljena na problemske sklope, ki so posvečeni posameznim segmentom delovanja bolnišnic. Jedro razstave je posvečeno Paučkovim bolnišnicam na zahodnem Pohorju, ki so predstavljale najbolj dovršen sistem partizanske terenske sanitetne službe na Koroškem. Na razstavi je prikazana tudi saniteta v drugih predelih Mislinjske doline, v Mežiški in zgornji Dravski dolini ter v partizanskih enotah. Dr. Ivan Kopač – Pauček, do začetka aprila 1944 brigadni zdravnik Bračičeve brigade, je do konca vojne na območju zahodnega Pohorja zgradil šest partizanskih bolnišnic. V Paučkovih bolnišnicah, kot jih je po vojni poimenovalo prebivalstvo, se je zdravilo okrog 300 ranjencev, večinoma Slovencev pa tudi pripadnikov zavezniških armad.

Poleg dokumentarnega gradiva so na Župankovi domačiji razstavljene številne originalne muzealije: operacijska miza, zobozdravstveni stol in zobozdravstveni vrtalni stroj na nožni pogon, ki ga je uporabljal partizanski dentist Feliks Rutar – Srečko, skalpel, ki ga je za potrebe Paučkovih bolnišnic izdelal kovač Anton Strmčnik z Legna, izgubljen in ponovno najden kirurški instrumentarij dr. Ivana Kopača -Paučka in drugi predmeti. Kot sestavni del razstave se predvaja tudi polurni dokumentarni film iz leta 1983, kjer svoje zgodbe pripovedujejo pripadniki sanitetnega osebja in nekdanji ranjenci. Ob razstavi je leta 2009 izšel obsežen, vsebinsko in oblikovno bogat katalog. Razstavo Partizanska saniteta na Koroškem si je možno ogledati po predhodni najavi v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Radlje ob Dravi.

 

Galerija

Hiša nad Radljami
stara fotografija - ranjenci na vozu

Informacije

LOKACIJAŠt. Janž pri Radljah 66, Radlje ob Dravi
ODPRTO

Ogled možen po predhodni najavi termina (vsaj dva delovna dneva prej).

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), 041 412 855 (Alenka Verdinek)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI 4,00 € 5,00 €
MLADINA 2,00 € 2,50 €
INVALIDI IN UPOKOJENCI 3,00 € 3,50 €