Forma viva Ravne na Koroškem, zbirka jeklenih skulptur na prostem

Kiparski simpoziji druge polovice 20. stoletja so v svetu predstavljali novost, ki je v svet umetnosti vnašala mobilnost umetnikov v mednarodnih izmenjavah ter intenzivnejši stik z dosežki sodobnega kiparstva v svetu. Temu zgledu so sledile tudi kiparske manifestacije na Slovenskem, kjer so od leta 1961 pod skupnim imenom Mednarodni kiparski simpozij Forma viva, ki je veljal za enotno blagovno znamko državnega pomena, nastala štiri delovišča: v Kostanjevici na Krki (les), Seči pri Portorožu (kamen), na Ravnah na Koroškem (jeklo) in v Mariboru (beton), s skupnim motom ustvariti mednarodno motivirano celoto skulptur v navezavi na tradicionalni kiparski material okolja. Medtem ko je kiparski simpozij v Mariboru prenehal z aktivnostmi leta 1977, so preostala tri prizorišča uspešno delovala vse do leta 1989, zatem pa postala odvisna bolj ali manj od lokalnega okolja. Na Ravnah so železarska atmosfera in industrijsko orientirani ambienti, ki izhajajo iz več kot tristo let stare tradicije fužinarstva, ustvarili tvorni temelj za devet mednarodnih kiparskih simpozijev Forme vive v jeklu.

Simpoziji so na Ravnah pod finančnim okriljem Železarne Ravne in taktirko idejnega vodje projekta Franca Faleta potekali med leti 1964 in 1989, po večletnem zatišju pa spet leta 2008, ko je simpozij potekal pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja. Petdesetletnici Forme vive na Ravnah na Koroškem se je leta 2014 posvetila Občina Ravne na Koroškem, ki je v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti in Koroškim pokrajinskim muzejem poskrbela za izvedbo novega kiparskega simpozija in zastavila številne promocijske aktivnosti.

Danes Forma viva predstavlja najpomembnejšo sodobno kiparsko zbirko Koroške, ki predstavlja vpogled v mednarodno kiparsko snovanje druge polovice 20. stoletja. V zbirki je danes ohranjenih 34 skulptur, ki so v upravljanju muzeja že od leta 1996. Muzej je svojo zbirko promoviral tudi na razstavah, v okviru promocije pa je bil leta 1999 izdan tudi katalog Forma viva 1964 – 1989. Ob petdesetletnici Forme vive na Ravnah na Koroškem je bila zastavljena tudi celostna promocijska strategija zbirke, začela se je obsežnejša obnova skulptur in razne postavitve označevalnih tabel, izšel je retrospektivni katalog, oblikovala se je predstavitev skulptur in avtorjev na spletu. Ob vseh aktivnostih je Forma viva Ravne postala tudi prva stalna zbirka jeklenih skulptur večjih dimenzij na prostem, ki si jo je mogoče ogledati preko spletne aplikacije (fvr.si), pri tem pa uporabiti virtualno navigacijo pametnega telefona.

Forma viva Ravne na Koroškem s svojo trajno naravnanostjo in dediščinsko vrednostjo zbirke mednarodne likovne umetnosti dodaja svojevrsten pečat lokalnemu okolju in omogoča velik potencial tudi pri razvoju kulturnega turizma.

Galerija

forma viva
forma viva

Informacije

LOKACIJARavne, Prevalje, Mežica, Črna
ODPRTO

prost dostop

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 564 (tajništvo)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI Brezplačno Brezplačno
MLADINA Brezplačno Brezplačno
INVALIDI IN UPOKOJENCI Brezplačno Brezplačno