Grad Ravne – Streiteben

Arheološke raziskave 2002

Med arheološkimi raziskavami, ki so potekale ob obnovi Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, smo leta 2002 odkrili tudi arhitekturne ostanke kletnega prostora zidanega objekta z ohranjenim stopniščem. V notranjosti objekta smo na dnu odkrili ožgano plast, ki je bila prekrita z ilovnatim estrihom. Med najdbami so zanimivi odlomki keramičnih posod, številne kosti ptičev in manjših živali, posamezni železni predmeti, lončene pečnice ter zanimivo keramično korito z ohranjeno letnico (?). V vzhodnem delu objekta je ležalo pravokotno ovalno kurišče. Notranjost objekta je prekrivala skoraj meter debela ruševinska plast (apno, malta, porušeno polomljeno kamenje). V tem zasutju in plasti nad njo so ležale drobne najdbe, ki jih lahko datiramo v 16. stoletje in sovpadajo z uničenjem objekta.
Objekt je nekoč verjetno sodil k pristavi, ki je stala tu že pred izgradnjo gradu v 30. letih 16. stoletja. Grad so zgradili Hebenstreiti, patriarški fevdniki, ki so se na Koroško preselili okoli leta 1530.

Galerija

Grad Ravne
Grad Ravne

Informacije

LOKACIJAna prostem ob gradu Ravne
ODPRTO

prost dostop

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 522 (tajništvo)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OdrasliUpokojenci in invalidiMladina (učenci, dijaki, študenti)
Ogled Brezplačno Brezplačno Brezplačno
Voden ogled nad 10 oseb Brezplačno Brezplačno Brezplačno
Voden ogled do 10 oseb Brezplačno Brezplačno Brezplačno
Pedagoška / andragoška delavnica Brezplačno Brezplačno Brezplačno