Muzej mineralov Remšnik

Geološka posebnost remšniškega območja je daljši hrbet ali nariv z izjemno pestrostjo kamnin in mineralov. Prve raziskave kamnin in rudišč na Remšniku so se začele v 18. stoletju. Leta 1850 so odprli srebronosni svinčev, bakrov in cinkov rudnik Dravski gozd (Drauwalder silberhältiger Blei, Kupfer und Zink Bergbau) pod kmetijo Dijak na Remšniku. Leta 1887 je novi lastnik rudnik preimenoval v Rudnik Brezno (Fresen Bergbau), rov pod kmetijo Dijak, ki so ga na novo izkopali, pa je imenoval Janičkov rov. Zaradi preskromnega donosa in cenejše rude z drugih območij so zadnja odkopavanja v rudniku potekala leta 1934. Leta 1870 so na Breznem Vrhu odprli še rudnik grafita, rudišče se je raztezalo na vzhodni strani pod vasjo Remšnik. Grafit so kopali do leta 1964. Na območju remšniških rudnikov je bilo do leta 2021 raziskanih in opisanih 66 vrst mineralov. Remšniško rudo sestavljajo svinčeva (galenit), bakrova (halkopirit) in cinkova ruda (sfalerit). Raziskanih je bilo tudi veliko redkih mineralov, ki dajejo remšniškemu rudniku posebni pomen tudi v svetovnem merilu.

Muzej mineralov Remšnik je urejen v prostorih Krajevne skupnosti na Remšniku. V muzeju si lahko ogledate in raziščete minerale, ki so vidni s prostim očesom, pod povečevalnim steklom in mikroskopom. Občudovali boste lahko tudi v svetovnem merilu zelo redke minerale, kot so beaverit, brianyoungit, karbonatni cyanotrichit, langit, linarit in posnjakit. Avtor zbirke mineralov Zmago Žorž se že več kot trideset let posveča raziskavam. V sodelovanju z graškim Univerzalnim muzejem Joanneum in tamkajšnjim mineralogom dr. Berndom Moserjem je ta svet natančno raziskal in ga leta 2002 skupaj z njim predstavil v dvojezični knjigi Remšnik, zgodovina, geologija in minerali.

Mednarodna Geološka pot Oberhaag–Remšnik

Muzej mineralov Remšnik je del mednarodne Geološke poti Oberhaag–Remšnik, ki povezuje Avstrijo in Slovenijo. Izhodišče na slovenski strani je Muzej mineralov Remšnik. Pot, dolga skoraj devet kilometrov, poteka po že obstoječih poteh od Muzeja mineralov Remšnik do nekdanjega mejnega prehoda ter nato na avstrijski strani do kamnoloma diabaza in razgledne ploščadi pri turistični kmetiji Tertinek. Ob poti je postavljenih štiriindvajset večtonskih blokov kamnin, ki predstavljajo osnovno kamninsko zgradbo tega območja. Atraktivni minerali iz kamnoloma diabaza in drugih avstrijskih krajev so razstavljeni v muzeju mineralov v Oberhaagu (Mineralien im Naturpark Südsteiermark, Oberhaag 249, 8455 Oberhaag).

Galerija

mineral
razstavni prostor
mineral
razstava na prostem
mineral
zemljevid

Informacije

LOKACIJARemšnik 3, Podvelka
ODPRTO

Ogled je možen po predhodni najavi termina (vsaj dva delovna dneva prej).

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), 041 412 855 (Alenka Verdinek)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI 4,00 € 5,00 €
MLADINA 2,00 € 2,50 €
INVALIDI IN UPOKOJENCI 3,00 € 3,50 €