Kmečka zbirka

Leta 2002 smo v obnovljenem delu župnijskega skednja v Libeličah postavili stalno razstavo, ki predstavlja tradicionalno kmečko gospodarstvo značilno za obdobje od druge polovice 19. stoletja do okoli leta 1970 na območju današnje krajevne skupnosti Libelič, Libeliške gore in Gorč. Pobudo za ureditev zbirke so dali vaščani sami. Želeli so ohraniti, po večini že pozabljene predmete na skedjih, v kaščah, kleteh in na podstrešjih hiš kot “pripovedovalce” zgodb o preteklih načinih dela in življenja preprostega kmečkega človeka in izročila prednikov prenesti prihodnjim rodovom.

V fazo zbiranja predmetov so se aktivno vključili vaščani sami. Več kot 600 muzealij, značilnih za vsakdanje kmečko življenje izbranega območja, smo uvrstili v stalno postavitev. Idejna zasnova razstave temelji na delovnih ritmih kmeta prikazanih skozi letne čase in razdeljene na pomembna delovna opravila. Razstava je postavljena v dveh nivojih, v pritličnem delu skednja so predstavljena delovna opravila: none, gnojvoža, oranje, sejanje, okopavanje, košnja, žetev, mlačev, spravilo pridelkov, stiskanje mošta “prešanje”  paša, steljeraja, skrb za živino, furmani. V drugem delu, v nadstropju skednja, pa skozi menjajoči ritem letnih časov sledimo predstavitvi duhovnega obzorja kmečkega človeka. Tako predstavljamo teme kot so pust, kmetov začetek delovnega leta, velika noč, varovanje posevkov, zdravilna zelišča, likof, farni patron, teritev, preja, koline, božič, posli in priprava orodja. Vsaka od tem je predstavljena z značilnimi delovnimi orodji in drugimi predmeti pridobljenimi v procesu zbiranja. Zanimivejši predmeti so na primer: “škajdrovc” – stojalo z rezilom za rezanje krme, nožne stope za phanje kaše, “pokšlite” – sani za konjsko vprego za prevoz sena, “rolovc” – valjar za vprego za valjanje njiv, električni pastir iz zgodnjih petdesetih let prejšnjega stoletja, “preša” – stiskalnica za olje, značilna libeliška “cejna” in drugi.

V predstavitvi smo izpostavili “pot” žita s prikazom delovnih postopkov od setve in pletve žit, žetve in mlačve. Ambientalna predstavitev opravila mlačve s postavitvijo lutk pri delu in ustreznih delovnih pripomočkov ponazarja eno od faz poti od semena do kruha – pomembne dobrine tradicionalnega kmečkega človeka, saj so celotna kmetova prizadevanja odsevala v pridelanih zalogah živil. Ržen kruh prebivalcem tega področja še danes predstavlja pomembno vrednoto v prehranjevanju.

Galerija

kmečka izba
voz
statve
kmečka izba

Informacije

LOKACIJAžupnijski skedenj, Libeliče 34
ODPRTO

Muzejska zbirka je na ogled od 1. aprila do 31. oktobra, ogled možen po predhodni najavi termina (vsaj dva delovna dneva prej). Individualni ogled ni mogoč.

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 522 (tajništvo)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OdrasliUpokojenci in invalidiMladina (učenci, dijaki, študenti)
Ogled 5,00 € 4,00 € 2,50 €
Voden ogled nad 10 oseb 6,50 € 5,50 € 3,50 €
Voden ogled do 10 oseb 8,00 € 7,00 € 4,50 €
Pedagoška / andragoška delavnica 6,50 € 5,50 € 3,50 €
za ogled vseh muzejskih zbirk v Libeličah