Naravoslovni fotograf Maks Kunc

V muzeju varujemo in skrbimo za naravoslovno fotografsko zbirko Maksa Kunca (1930 – 1996) in prav njegovi odlični bližnji posnetki naravnega, predvsem rastlinskega sveta, ga opredeljujejo kot odličnega naravoslovnega fotografa Maksa Kunca, ki ga predstavljamo skozi njegovo delo in posebno življenjsko zgodbo.
Na starost je živel odmaknjeno in je le redkim izbranim prijateljem omogočil vpogled v svoje ustvarjanje. Iz rodne Mežice, kjer se je izučil rudarskega poklica, je v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja odšel v daljno Kanado, kjer je rudaril od leta 1952 do 1965. Tam se je najprej seznanil, kmalu zatem pa začel že resneje ukvarjati s fotografijo. Kupil si je fotografski aparat znamke Hasselblad in začel s fotografiranjem, predvsem motivov iz narave. Vrnil se je v Mežico in se zaposlil v rudniku. Fotografiranju je posvečal vedno več časa, zanimala ga je predvsem naravoslovna fotografija. Svoje delo je v tridesetih letih aktivnega fotografiranja nadgradil z odličnim naravoslovnim znanjem, ki si ga je pridobil s študijem strokovne literature. Največ se je posvečal mikro fotografiranju flore, avtohtonih vrst orhidej, gliv, metuljev, žuželk in hroščev, ptičev, dvoživk in plazilcev ter majhnih sesalcev. Svoje fotografsko raziskovanje je omejil na Mežico in njeno okolico ter na Dravograjsko akumulacijsko jezero pred elektrarno Dravograd. Njegova celotna fotografska zapuščina predstavlja pomemben prispevek k preučevanju lokalne flore in favne. Bil je sistematik, saj je več kot petnajst let vodil naravoslovne dnevniške zapise v angleškem jeziku o vsakodnevnem vremenu in o svojih opažanjih dogajanj in sprememb v rastlinskem in živalskem svetu skozi letne čase in v različnih okoljih. Dnevniški zapisi so odličen vir za proučevanje mikro lokacij in posameznih naravnih pojavov.

Javnosti na nekoliko drugačen muzeološki način predstavljamo prvovrstno naravoslovno fotografijo, posneto v mehanski tehniki. Na ogled so: fotografske povečave, fotografska oprema in dnevniki. Ob razstavi smo izdali katalog, v katerem smo predstavili njegovo življenjsko zgodbo z ovrednotenjem njegovih naravoslovnih in  fotografskih prizadevanj, ki so jih prispevali njegovi prijatelji, priznani poznavalci posameznih področij, ki so Maksa Kunca kot naravoslovnega fotografa  pritegnila in zanimala.

Galerija

razstavni prostor
metulj na cvetu

Informacije

LOKACIJATuristični rudniki in muzej Podzemlje Pece, Glančnik 8, Mežica
ODPRTO

torek–sobota: 9.00–15.00

KONTAKT+386 2 87 00 180 (recepcija Podzemlje Pece), +386 2 62 12 520 (recepcija muzeja)
E-POŠTA info@podzemljepece.com info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI 4,00 € 5,00 €
MLADINA 2,00 € 2,50 €
INVALIDI IN UPOKOJENCI 3,00 € 3,50 €